Звіт партії про висування кандидатів у депутати протягом 10-ти років та стислий звіт про роботу парт

„Звіт партії про висування кандидатів у депутати протягом 10-ти років та стислий звіт про роботу партії”
Вих. № 2 від 12 лютого 2011р. Міністру юстиції України п. Лавриновичу О.В. „Інформування про виконання партією ЗЕПУ „Райдуга” ст.ст. 2, 24 Закону України „Про політичні партії в Україні” протягом 10-ти років та стислий звіт про роботу партії” Шановний Олександре Володимировичу! Відповідно до частини першої статті 24 Закону України „Про політичні партії в Україні” підставами для анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії є: „…невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років…”.

((В результаті місцевих виборів 2006 року у партії були 2 депутати у Львівській області та 5 депутатів Харківського району, Харківської області.

Зелена екологічна партія України „Райдуга” брала участь у позачергових виборах депутатів Харківського району Харківської області у 2009 році. За результатами виборів – маємо 2-х депутатів.

В 2010 році ЗЕПУ „Райдуга” також брала участь у місцевих виборах в Харківській області. За результатами місцевих виборів 2010 року ми маємо на даний момент 8 депутатів: 7 у Харківському районі Харківської області (смт.Бабаї та смт.Високий) та 1 – у Дергачівському р-ні Харківської області (с.Вільшани).

Партія має свій сайт: www.zeleni-raiduga.kiev.ua партія має 2 Газети – „Акт” та „Протокол”, зареєстровані в Харківській області;))…

ЗЕПУ „Райдуга” пропонує близьким до нашої ідеології та програмних засад політичним партіям об’єднатися в один потужний політичний блок „Зелені” для того, щоб в Україні екологічна ідея не була розпорошена і зрештою перемогла, а у Верховній Раді у 2012 році з’явилася б „зелена” фракція, якої вже немає у Парламенті 10 років саме через розрізненість такої великої ідеї.

З приводу виконання означеної статті закону Зелена екологічна партія України „Райдуга” інформує Міністерство юстиції України про наступне. Зелена екологічна партія України „Райдуга” зареєстрована в установленому порядку Міністерством юстиції України 20.03.2001 року. (Перша назва партії – Екологічна партія України „Захист” – до 12.12.2003р.) Вимога ч.6 ст. 11 означеного закону партією була виконана, недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах виявлено не було. Що стосується вимоги ст. 24 щодо висування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років повідомляємо наступне. Відповідно до Закону України „Про вибори народних депутатів України” висування партією кандидатів у народні депутати здійснюється на з’їзді, а блоком – на міжпартійному з’їзді партій, що входять до блоку. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку.
Від дня своєї реєстрації (з 20.03.2001) і по сьогоднішній день ЗЕПУ „Райдуга” майже протягом 10 років дії означеного Закону висувала своїх кандидатів у народні депутати України 4 рази:
• на виборах до ВР України у 2002 році у складі виборчого блоку політичних партій „Райдуга, зелені екологи” (Всеукраїнська партія миру і єдності, Екологічна партія України „Захист” та Партія пенсіонерів України) 15.01.2002р. на міжпартійному з’їзді блоку було висунуто 16 кандидатів у депутати від ЕПУ „Захист” із 128 кандидатів виборчого списку. Виборчий блок був зареєстрований ЦВК 26.12.2001 р.
• у 2007 році на виконання Указу Президента України № 264 від 2 квітня 2007 року „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, яким позачергові вибори до ВР України були призначені на 27 травня 2007 року, Зелена екологічна партія України „Райдуга” здійснила висування свого 41 кандидата на своєму з’їзді 16 квітня 2007 року і подала на реєстрацію до ЦВК виборчий список 27 квітня 2007 року, про що свідчить довідка, видана 27.04.07 ЦВК представнику партії Гоцій С.В. (копія довідки додається на 1 арк.).
• у 2007 році на виконання Указу Президента України № 355 від 26 квітня 2007 року „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, яким позачергові вибори до Верховної Ради України були призначені на 24 червня 2007 року, ЗЕПУ „Райдуга” здійснила висування своїх 24 кандидатів із 37 кандидатів виборчого списку на міжпартійному з’їзді 14 травня 2007 року у складі виборчого блоку політичних партій „Зелені екологи-„Райдуга” (Зелена екологічна партія України „Райдуга” та Народна екологічна партія). Виборчий список кандидатів у депутати був поданий на реєстрацію до ЦВК 24.05.2007р., про що свідчить довідка від 24.05.07, видана ЦВК представнику виборчого блоку Гоцій С.В. (копія довідки додається на 1 арк.).
• у 2007 році на виконання Указу Президента України № 497 від 5 червня 2007 року „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв’язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень”, яким позачергові вибори до ВР України були призначені на 30 вересня 2007 року, ЗЕПУ „Райдуга” здійснила висування своїх 63 кандидатів у депутати із 205 кандидатів із виборчого списку у складі виборчого блоку політичних партій „Вільні Демократичні Вибори за Народ України – Виборчий блок політичних партій Зелена екологічна партія України „Райдуга”, Політична партія „Вітчизна”, Народна Екологічна партія, Політична партія „Партія Здоров’я” на міжпартійному з’їзді 17 серпня 2007 року. Заява про реєстрацію кандидатів від блоку на позачергових виборах 30 вересня 2007 року була подана до ЦВК 23 серпня 2007 року. Окрім того, у 2002 році наш голова партії – Гуцол Михайло Васильович балотувався у депутати Верховної Ради у м. Шаргород Вінницької області. Окрім того, Закон України „Про політичні партії в Україні” в своїй статті 2 передбачає визначення політичної партії, згідно якого політична партія має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Так, активно своїми виступами з трибуни ВР України сприяв формуванню і вираженню політичної волі громадян у Верховній Раді ІІІ-го скликання наш представник – Народний депутат України ІІІ-го скликання, голова ЗЕПУ „Райдуга” – Гуцол Михайло Васильович. Михайло Васильович Гуцол був не простим рядовим депутатом, а Секретарем Комітету ВР України з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Тобто, партія мала свого представника у Верховній Раді України. На виконання статті 2 означеного Закону Зелена екологічна партія України „Райдуга” брала участь у місцевих виборах у 2006 році – кандидати від районних організацій партії були зареєстровані та внесені до виборчих бюлетенів у всіх районах м. Києва, у деяких районах Львівської та Харківської областей, у м. Ялта.
В результаті місцевих виборів 2006 року у партії були 2 депутати у Львівській області та 5 депутатів Харківського району, Харківської області.
Від Київської міської партійної організації був зареєстрований та внесений до виборчого бюлетеню в 2006 році кандидат на посаду Київського міського голови – Гуцол Михайло Васильович. Київська міська партійна організація Зеленої екологічної партії України „Райдуга” також була включена до виборчого бюлетеню і брала активну участь у виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови в 2006 році. (Копії, зокрема виборчих бюлетенів з виборів до Київської міської ради та Київського міського голови у 2006 році, опублікованих в офіційних інформаційно-довідкових виданнях 2006 та 2007 року Київською міською ТВК, додаються на 7 арк.). На виконання статті 2 означеного Закону Зелена екологічна партія України „Райдуга” брала участь у позачергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня в 2008 році. Так, постановами № 15/63 від 17 квітня 2008 року та № 17/44 від 21 квітня 2008 року Київською міською ТВК були зареєстровані 17 кандидатів у депутати Київської міської ради від Київської міської партійної організації ЗЕПУ „Райдуга”. А постановою № 7/50 від 9 квітня 2008 року кандидатом на посаду Київського міського голови був зареєстрований Гуцол Михайло Васильович, висунутий кандидатом Київською міською партійною організацією партії. (Копії зазначених 3-х постанов додаються на 3 арк.). На виконання статті 2 Закону України „Про політичні партії в Україні” Зелена екологічна партія України „Райдуга” брала участь у позачергових виборах депутатів Харківського району Харківської області у 2009 році. За результатами виборів – маємо 2-х депутатів. На виконання статті 2 Закону України „Про політичні партії в Україні” Зелена екологічна партія України „Райдуга” брала участь у чергових виборах депутатів Ірпінської міської ради 31 жовтня 2010 року. (Копія рішення № 10/2-8 від 7 жовтня 2010 року про реєстрацію кандидатів у депутати Ірпінської міської ради додається). В 2010 році ЗЕПУ „Райдуга” також брала участь у місцевих виборах в Харківській області. За результатами місцевих виборів 2010 року ми маємо на даний момент 8 депутатів: 7 у Харківському районі Харківської області та 1 – у Дергачівському р-ні Харківської області. На виконання статті 2 Закону України „Про політичні партії в Україні” Зелена екологічна партія України „Райдуга”, за своїми ресурсами та часовими можливостями, організовувала та брала участь у наступних політичних заходах:
• у 2001 році – акція до Дня Землі – „Екологічний сад України”. Загалом під час акції в один день по всій території України було висаджено понад 50 тисяч унікальних дерев у понад 100 містах України. За організацію ефективного захисту довкілля, розробку і впровадження природоохоронної ідеології та проведення цієї акції громадським комітетом всеукраїнської акції „Лідер народної довіри” партія була визнана переможцем у загальнодержавній номінації „Символ нової хвилі” й нагороджена дипломом. Цю нагороду із 185 партій, зареєстрованих на сьогодні в Україні, має тільки Зелена екологічна партія України „Райдуга”. Голова партії Михайло Гуцол переміг у цій акції в номінації „Лицар екологічного захисту”;
• у 2001 році лідер партії Михайло Гуцол брав активну участь та відстоював інтереси колективу заводу „Авіант” під час формування державного бюджету;
• представляючи у Верховній Раді України ІІІ-го скликання нашу партію, лідер Михайло Гуцол постійно виступав із трибуни Парламенту з питань: проблем забруднення Чорного та Азовського морів; про вирішення проблем із накопиченням більше, ніж 35 мільярдів тонн відходів, під якими зайнято понад 260 тисяч гектарів родючих українських чорноземів; із колективними зверненнями шахтарів Донбасу про ліквідацію заборгованості по виплаті заробітної плати та регресам; щодо захисту довкілля та припинення нещадної вирубки карпатських лісів – „легенів” Європи; щодо захисту конституційних прав та свобод громадян України та з інших не менш важливих для громадян України питань, сприяючи таким чином формуванню та висловлюванню політичної волі громадян.
• у 2001 році Праця Голови Зеленої екологічної партії України “Райдуга” М.В.Гуцола “Правові аспекти екологічної проблематики” увійшла до навчального посібника Міністерства освіти та науки України “Політологія” професора Л.В.Нікорича, випущеного у 2001р., по якому навчаються всі студенти технічних вузів усіх спеціальностей;
• у 2001 році лідер партії Михайло Гуцол дав інтерв’ю Першому Національному каналу про захист прав національних меншин в Україні;
• у 2001 році фахівці Зеленої екологічної партії України „Райдуга” робили виїзну акцію в Обухівський район Київської області на полігон складування відходів № 5, за результатами якої вимагали від Президента України, Кабінету Міністрів та Міністерства охорони навколишнього природного середовища: закрити полігон № 5; вжити заходів до усіх підприємств, які експлуатують полігон № 5 із порушенням норм поховання столичного бруду, з розміщенням відходів без відповідних дозволів, обліку лімітів і порушенням режиму експлуатації; забезпечити спрямування коштів, які „Київспецтранс” перераховує до фонду охорони навколишнього природного середовища Київської області, за їх цільовим призначенням – на поліпшення соціально-побутових умов сел Підгірців, Креничів, Романкова, Ходосівки й Лісників – будівництво водогону, шляхів, шкіл, дитячих садків тощо;
• у 2001 році – партія брала участь в акції перед стінами Верховної Ради України: за зниження цін на 20% – ліквідацію податку на додану вартість, організатором якої була партія „Яблуко”;
• у 2002 році партія на радіо „Свобода” і не тільки захищала від незаконного звільнення та утиску відомого тоді і тепер талановитого нейрохірурга Ігоря Курільця;
• у 2003-2004 роках партія разом із державною компанією при Кабінеті Міністрів займалася впровадженням в Україні переробки відходів як вторинної сировини;
• у 2004 році ЗЕПУ „Райдуга” увійшла до складу об’єднання політичних партій „Народний Президент”, яке мало на меті підтримку одного із кандидатів у Президенти України в 2004 році. Співголовами об’єднання були Мірошниченко Юрій Романович (нині Представник Президента України В.Януковича у Верховній Раді) та голова ЗЕПУ „Райдуга” Михайло Гуцол;
• у 2004 році партія разом із тепер уже відомим адвокатом Віктором Колбанцевим відстоює в судах конституційні права жителів м. Києва на екологічно чисте довкілля;
• у 2005 році партія брала участь в акції проти винищення бездомних тварин перед проведенням у м.Києві конкурсу Євробачення-2005;
• з липня по жовтень (93 доби) у 2005 році ЗЕПУ „Райдуга” проводила у м.Києві на Хрещатику, прямо перед входом до Міністерства аграрної політики, цілодобову акцію проти подорожчання цукру та інших продуктів харчування – “За екологічно безпечну продовольчу політику в Україні” і зрештою ціни на цукор та продукти були знижені. Понад 600 тисяч громадян України, які поставили свій підпис на підтримку нашої акції, вдячні за наш практичний захист людей. Під час акції в партію прямо на майдані вступили понад 10 тисяч людей;
• у 2005 році партія брала участь у пікеті на захист інтересів підприємців, представників малого та середнього бізнесу, організованого відповідною однойменною партією „Малого та середнього бізнесу”;
• у 2006 році партія в особі її голови Михайла Гуцола – почесний член журі та спонсор призів на кращу екологічну ікебану серед учнів шкіл Подільського району м. Києва;
• у січні 2007 року біля будівлі Верховної Ради України Михайло Гуцол (як фахівець-еколог), дав інтерв’ю журналістам програми «Ваш вихід» про проект партії щодо залучення інвесторів з будівництва в Україні сміттєпереробних заводів. Програма з інтерв’ю транслювалась 04 лютого 2007 року на 1-ому Національному каналі телебачення; – 16 травня 2007 року в УНІАН у прямому ефірі відбулась прес-конференція на тему „Зелені екологи „Райдуга” обговорили в прямому ефірі з громадянами України тези передвиборної програми блоку”. Після виходу програми було отримано понад 700 тисяч дзвінків на підтримку передвиборної програми блоку;
• 30 травня 2007 року в УНІАН у прямому ефірі відбулась прес-конференція на тему: „Виборчий блок „Зелені екологи „Райдуга” за відродження духовних, моральних і сімейних цінностей”;
• 12 червня 2007 року в УНІАН відбулась прес-конференція „Блок „Зелені екологи – „Райдуга” вимагає від ЦВК поновити реєстрацію своїх кандидатів у народні депутати”;
• у 2010 році Зелена екологічна партія «Райдуга» разом з іншими потужними українськими партіями була членом коаліції політичних сил «За диктатуру закону та демократичні вибори в Україні»;
• голова ЗЕПУ „Райдуга” Михайло Гуцол також брав участь у прес-конференції: «Додержання конституційних прав громадян України» у 2001 році;
• партія проводила рейди щодо зупинення незаконної вирубки дерев на Парковій алеї в м. Києві. Партію запрошують до співпраці та визнають її фахівців:
• у 2007 році до співпраці шляхом призначення представників ЗЕПУ „Райдуга” інспекторами з охорони довкілля запросила Державна екологічна інспекція – копія листа першого заступника головного Державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища № 7/2-10/126-11 від 28.04.2007р. – додається на 1 арк..
• у 2007 році для участі у телепрограмах запрошувала нашого лідера Михайла Гуцола Національна Телекомпанія України – копія листа № 8-08-35/991 від 25.04.07 від Національної телекомпанії України додається на 1 арк.;
• у 2008 році голову партії Михайла Гуцола було запрошено брати участь у засіданнях Громадської ради при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України – копія листа міністра № 2103/08/10-08 від 21.02.2008р. додається на 1 арк.. Дуже легко прийняти закон, який і охоплює нібито вирішення проблем цілих галузей або верств населення і дуже складно на практиці добитися, щоб цей закон працював та вирішував питання саме конкретно взятих пересічних громадян, які, зокрема, стосуються їх рутинної, але такої необхідної повсякденності: неприбирання територій біля їх житла, нездійснення ремонту їх будинків та елементів благоустрою, проблеми розміщення під вікнами мешканців смітників, автомийок, АЗС тощо, скарг людей на правоохоронні органи. Але партії деякі питання удалося вирішити – і за цим стоять місяці не тільки листування, а й пророблена велика робота: виїзд на місце скарги та фотографування об’єктів скарг, докази невиконання встановлених норм, чисельні зустрічі з громадянами, організація грамотних та законних виступів жильців, перемовини із представниками влади, спільна робота із владою, інколи суди тощо:
• так, у 2007 році у м. Києві біля будинку по Харківському шосе, 150/15 партія домоглася, щоб був демонтований залізний стовп, який був самовільно встановлений і перегороджував під’їзд до будинку. (Копія листа заступника міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 05-3990/323 від 04.04.2007р. додається на 1 арк.). Для цього ж будинку в 2007 році партія добилась постійного місця розташування сміттєзбірників на нормативній відстані не менше, ніж 20 метрів від будинку, які роками стояли прямо під вікнами мешканців, а також спорудження спеціального укриття цих сміттєзбірників – тобто так, як це передбачено санітарними нормами (в Києві такого порядку майже ніде більше немає);
• у 2008 році партії вдалося відстояти інтереси конкретного жителя Чернівецької області та поновити незаконно зупинену кримінальну справу пограбування в селі хати його батьків – копія листа прокуратури Чернівецької області № 04/2-20-08 від 11.02.2008р. додається;
• у 2009 році були відремонтовані ранки житлового будинку по проспекту Перемоги, 15 у м. Києві (копія листа Шевченківської РДА у м. Києві № 09/55-7699 від 26.11.2009р. додається);
• у 2009 році за зверненнями партії вжив заходів по ремонту асфальтового покриття за тією ж адресою і Київавтодор – копія листа № 01-31/1223 від 10.07.2009р. додається;
• у 2009 році за зверненнями партії було почищено від зайвих кущів, покошено та прибрано „санітарну зону” між будинками № 25 та № 27 по проспекту Перемоги у м.Києві – копія листа Шевченківської РДА в м. Києві № 03/55-3402 від 28.05.09 додається;
• у 2010 році за зверненнями партії було ліквідовано багаторічне сміттєзвалище у м. Києві по вул.Урожайній, 21 – копія листа № 814 від 08.04.10 сан.-епідемстанції Дарницького району м. Києва додається;
• у 2010 році в Святошинському районі м. Києва партією заборонено незаконне функціонування автомийки прямо під вікнами людей – копія листа Святошинської РДА у м. Києві № 3703/14-14/38 від 11.06.10 додається.
Партія має свій сайт: www.zeleni-raiduga.kiev.ua партія має 2 Газети – „Акт” та „Протокол”, зареєстровані в Харківській області; партія має відеоролик (кліп) партії, який розміщений на сайті; партія має свій гімн; партія має свою пісню; партія має 2 документальні фільми: „Право на життя” – про життя, важку особисту долю (наш лідер одружився та живе вже понад 30 років із жінкою – інвалідом без обох ніг) та екологічну діяльність лідера партії Михайла Гуцола. Фільми можна запросити у партії й подивитися; партія має сотні виступів партії в особі голови Михайла Гуцола на ІІІ-ому мистецькому каналі Національного радіо в програмі „Мистецтво жити”, виступи на радіо „Ера”, сотні публікацій в газетах, тощо. Більш повну інформацію про діяльність партії, вирішені справи, новини, фотографії акцій, статті, підготовлені партією можна побачити на сайті партії. Шановний пане Міністре, Олександре Володимировичу, наведена вище інформація про партію є дуже стислою. ЗЕПУ „Райдуга” живе, має саме свою частку прихильників та членів партії, працює, навколо нас завжди люди зі своїми проблемами – і ми потрібні людям. Просимо прийняти наш звіт до уваги. З повагою, Народний депутат України ІІІ-го скл., Голова ЗЕПУ „Райдуга” Михайло Васильович Гуцол.

ЗЕПУ „Райдуга” пропонує близьким до нашої ідеології та програмних засад політичним партіям об’єднатися в один потужний політичний блок „Зелені” для того, щоб в Україні екологічна ідея не була розпорошена і зрештою перемогла, а у Верховній Раді у 2012 році з’явилася б „зелена” фракція, якої вже немає у Парламенті 10 років саме через розрізненість такої великої ідеї.

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар