№9(126) МАЙ 2009 г.

№9(126) май 2009 г.

ПРОТОКОЛ

 ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ НАУКА Природа – единственная книга, содержание которой одинаково значительно на всех страницах.

Спеціалісти-екологи партії «Райдуга» піднімають проблеми захисту довкілля та Природи, проблеми зникнення малих річок, озер та забруднення великих водних басейнів. Громада відверто здивована й обурена тим, наскільки небезпечними є ці питання, чому проблеми замовчуються і не вирішуються відповідним профільним Міністерством, екологічними інспекціями або органами влади на місцях. Хоча саме громада, саме людство переробляє Природу у навколишнє оточуюче середовище.

Слово „екологія” стало найбільш популярним, найгучнішим словом на Землі, але воно запропонувало собі заміну – це виживання! Обіцянки кандидатів у депутати різних рівнів „боротись за екологію” або навіть „боротись з екологією” свідчать, що вони не усвідомлюють, що екологія – це наука. А наука не може бути гарною чи поганою… Тим паче, з нею не треба боротися. Бо ж не бореться математик з гіпотенузою або квадратурою круга. Але в Україні донедавна було навіть міністерство екології та природних ресурсів. Це свідчить про те, що і ті, хто запропонував назвати так міністерство, не пов'язували це слово з наукою. В противному разі назвали б, можливо, міністерством екологічної безпеки. Ніколи ж не існувало міністерства, допустимо, фізики чи біології. Досвід показує, що чим менш обізнаною з питань екології є людина і чим вищу посаду обіймає, тим більшої шкоди вона може завдати суспільству. А тому екологічне виховання та екологічна освіта і просвіта мають бути пріоритетними в країні. Треба залучити найкращих фахівців – педагогів, екологів та психологів до складання програм з екологічного виховання в дитячих садочках. У старших класах школи необхідно ввести обов'язкове викладання „Основ екології”, а в усіх без винятку навчальних закладах – предмета „Загальна екологія”. Варто б законодавчо зобов'язати всіх, хто претендує на посади голів адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування і деяких вищих державних урядовців, здавати екзамен з екології (подивіться, що діється у нашому селищі Бабаї, за межами та й у всій Державі). Такий же екзамен треба складати і всім підприємцям. Більшість людей розуміє екологію як занечищене, захаращене довкілля. І все ж, що ж таке „екологія”? Це наука – про живі організми у себе вдома, у своїй домівці. Варто наголосити, що вона не вивчає окремо живі організми чи довкілля. Її вивченням є взаємовідносини живих організмів між собою та з довкіллям, оптимізація цих взаємовідносин. Одне із завдань екології (в тім, як і будь- якої іншої науки) – забезпечити суспільство (в широкому розумінні цього слова: від кожного громадянина і громадської організації до законодавців та керівників усіх рангів) відповідною інформацією, що сприятиме оптимізації середовища проживання людини та гармонізації її обов'язків з довкіллям. Так от, саме тільки людина з усіх біологічних видів здатна до знищення природного середовища свого існування, тим самим і до самознищення. На жаль, такий прогноз має наукові підстави. Слід відзначити, що всі глобальні проблеми екології пов'язані з діяльністю людини. Одна з них, яку найближчим часом має розв'язати людський розум, – це енергетична проблема. Основні вуглеводні носії енергії (нафта, газ, вугілля), крім того, що згорання їх найбільше забруднює довкілля, в недалекому майбутньому вичерпаються (саме тому зараз такі великі ціни, хоча людство вже давно може прекрасно обійтися і без них). В інформаційному суспільстві основними джерелами енергії, причому екологічно чистої, будуть зовсім інші. У тому числі ефективне використання сонячної енергії, пряме перетворення її в електричну енергію та підвищення ефективності фотосинтезу, що вирішить продовольчу проблему на планеті (пам'ятайте, корисне використовування коноплі також благодійно відбивається на людстві, хоча, на жаль, вона заборонена в Україні). Але розум еволюціонує. Знання – найхарактерніша риса інформаційного суспільства. Необхідно постійно підвищувати рівень учбових закладів (у Бабаївській загальноосвітній школі потрібно нормалізувати учбовий процес; треба негайно спорудити туалети та ліквідувати всі інші недоліки. Дуже добре, що в школі новий директор розуміє всі вимоги сучасності. Що тепер молодим учителям відкрито шляхи до зростання і впливу нових програм, технологій та ідей на учнів. Добре, що хоч за 200 років існування Бабаївської школи тільки зараз за допомогою селищного голови Мороза А.В. та депутатського корпусу ведеться капітальний ремонт дореволюційних споруд, будується євротуалет). Таким чином, розум виділив людину із тваринного світу, розум нищить природу і тільки розум і врятує її. Так історично склалося, що єдина українська нація як соціосистема складається з різноманітних підсистем: бесарабців, гуцулів, русинів, галичан, бойків, лемків, поліщуків, слобожан, запорожців, донеччан, тощо. Але усім їм притаманний єдиний архетип. Суспільство, в якому народ через громадські організації контролює владу та впливає на прийняття владних рішень, – найвища форма демократії, справжнє народовладдя. В Україні права громадських організацій (особливо екологічних) законодавчо забезпечені в достатній мірі. Та, на жаль, особливістю українських законів є те, що ними не всі вміють користуватися! Коли проблеми довкілля стосуватимуться всіх без винятку громадян, екологічній громадськості буде легше здійснювати тиск на владу. Особливо, якщо ця громадськість складається зі свідомих громадян (вступайте до лав партії «Райдуга»!), які налаштовані екологізувати суспільство – утвердити в його свідомості екологічний імператив та абсолютний пріоритет проблем навколишнього природного середовища. Не мовчіть – і Нас почують! О. Щепін.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

И природа должна покориться необходимости. Чёрное море, в воде которого на определённой глубине растворено гигантское количество токсичного сероводорода, является неисчерпаемым источником экологически чистого водородного топлива, что сейчас рассматривается как основа энергетики будущего. Чёрное море – самая большая безкислородная зона в мире. С тех пор, как в ХІХв. открыли зону сероводорода, было принято считать, что в его глубинах нет жизни, и только бактерии могут жить в сероводородном слое. Сероводород – один из самых токсичных газов, но он имеет большую экономическую ценность, поскольку из него можно получать водород. Таким образом, Чёрное море – потенциальный источник водородной энергии. Слой толщиной 50 метров между аэробной и анаэробной зонами (на глубине около 200 метров) представляет собой гигантский топливный резервуар – количество сероводорода, который выделяется из донных отложений, достигает 10тыс. тонн в день, что эквивалентно 500 тоннам водорода в день. Специалисты-экологи партии «Райдуга» считают, что для переработки черноморского сероводорода необходимо создать эффективные катализаторы, а энергию для разложения можно будет получать от солнечных электростанций. Полученная в результате реакции чистая сера будет использована для производства резины, а также в фармацевтической промышленности. В.Литвин.

ОЧЕРЕДНОЙ КОНЕЦ

Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается. В период с 1000 до 1400 г. н.э. в Европе было глобальное потепление, утверждают климатологи и специалисты-экологи. Тогда потепление было исключительно природным явлением, а не результатом вмешательства человека. Поэтому, прежде чем говорить о влиянии человека на окружающую среду, в частности, о влиянии выбросов углекислого газа, нужно учесть многие факторы, которые от человека не зависят. А вот очередной Конец света, по мнению американских учёных, наступит точно 22 сентября 2012г. Потому что именно в этот день на нашем светиле – звезде по имени Солнце произойдут вспышки доселе невиданной силы. В результате чего Солнце направит в космическое пространство раскалённые газы, которые окажут очень сильное влияние на Землю. Разумеется, не в лучшую сторону. Выглядеть это будет, конечно же, красиво. Специалисты- экологи партии «Райдуга» этого не отрицают. Перво-наперво потому, что каждый обитатель Земли получит возможность воочию и среди бела дня полюбоваться северным сиянием. Даже тот, кто о нём имеет весьма туманные представления. То бишь, для этого даже на Северный полюс ехать не придётся. Красивое зрелище продолжится внезапным и одновременным сбоем всех электрических приборов, который окончится полной и кромешной тьмой – с точки зрения «электрификации всей Земли». Это значит, что любители Интернета на неопределённое время окажутся лишёнными своей любимой игрушки. Представляете, какая это чудовищная история! «Радужные» сразу хотят успокоить особо нервных особ: жертв не будет. По крайней мере, по вине Солнца – точно. Но – только в самом начале. А уже потом жертвы появятся (последствия). Причём, как заявляют учёные, счёт их будет идти на миллионы. В.Литвин.

“КАМБИНАЦИИ” ОБУРЕВШИХ ГАЗОВИКОВ

 Будущее принадлежит людям честного труда (М.Горький). Газоснабжение городов, посёлков и сёл Харьковского региона осуществляется по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Газ поступает в сеть из одного или нескольких источников и отбирается множеством потребителей. В качестве источника газа выступает газораспределительная станция (ГРС), а в качестве потребителя – газораспределительный пункт (ГРП). Депутатом от партии «Райдуга» В.Ю. Апазиди были поданы обращения по поводу сроков газификации села Совхозного. Мерефянский филиал ответил так: “…Технічні пропозиції на газифікацію с.Радгоспного Мереф'янською філією ВАТ «Харківгаз» не видавались, проектно-кошторисна документація з філією не узгоджувалась, у даний час будівельно-монтажні роботи не ведуться, договір на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом не укладався. Тому з питання щодо газифікації с.Радгоспного необхідно звернутися до ВАТ «Харківміськгаз», від газових мереж якого буде здійснюватись газопостачання”. Депутат Апазиди В. Ю. тут же подал обращение в ОАО «Харьковгоргаз». Получен ответ: “…ВАТ «Харківміськгаз» 14.08.2007.р. видав технічні умови за № ІІ-460/07т та узгоджену проектну документацію на газифікацію с.Радгоспного, згідно з якою підключення газопроводу передбачалось до раніше запроектованого газопроводу високого тиску газифікації с.Ржавець, який було змонтовано у 2006р., але прийом та пуск газу не було виконано у зв'язку з відсутністю певної готовності газопроводу. На цей час звернень з приводу ведення технічного нагляду за монтажем, прийняття в експлуатацію системи газопостачання с.Радгоспного до ВАТ «Харківміськгаз» не надходило. Питання визначення терміну газифікації знаходиться в повноваженнях замовника (Бабаївської селищної ради) та підрядної організації (підрядник – ліцензія серії АВ № 313681)”. Также «радужными» депутатами были поданы обращения в Харьковское линейное производственное управление магистральных газопроводов на имя Овчаренко Г.А. по поводу периодически возникающего сильного запаха газа на улицах п.Бабаи. Этот тошнотворный запах обильно исходит от ГРС-4, расположенной в пгт.Бабаи. У жителей возникают стрессы: дни и ночи они проводят в страхе за собственную жизнь, так как с улицы периодически распространяется сильный отвратительный запах газа. Этот зловонный запах проникает в дома и квартиры даже сквозь закрытые форточки. Люди ощущают приступы тошноты и головную боль. Но, как известно, пахнет не сам газ, а те вещества, которые в него добавляют, чтобы избежать утечек. Такие вещества называются одорантами, одним из них является этилмеркаптан. Я, как специалист-эколог, могу сказать однозначно: одорант этилмеркаптан в больших концентрациях (2 мг/1м3) может в течение двух часов вызвать у животных расстройство дыхания, координации движений. Если дозу увеличить вдвое, то животные гибнут. А возле посёлка Бабаи постоянно находят в лесу трупы диких животных, во дворах жителей ни с того ни с чего вымирают собаки и другие животные (народ думает, что кто-то их травит, а на самом деле – ?). У людей вдыхание этилмеркаптана может привести к возникновению рвоты и поноса, появлению белка и крови в моче, к потере сознания, судорогам, цианозу. Тяжёлым осложнением является токсическое воспаление лёгких (нагноение). Отсюда проблемы со здоровьем. Местные жители постоянно болеют бронхитом и пневмонией. И вот “честный” ответ начальника управления магистральных газопроводов: “…Чутливість людей до запаху етилмеркаптпну, який використовується для одоризації природного газу, приблизно в 100 разів вище його мінімальної токсичної дози на організм людини, яка складає 1мг/м3, тому наявність запаху без вимірювань вмісту етилмеркаптану в повітрі не означає токсичний вплив на населення. Тим паче, що джерелом меркаптанових сполук є також багато природних процесів, пов'язаних з біологічним перетворенням органічних решток, особливо тваринного походження. Оскільки ці сполуки включені в природний метаболізм, у тих кількостях, які зумовлюють запах, не можуть завдати будь-якого чутливого впливу природному середовищу. Враховуючи вищенаведене, ГРС-4 не може бути причиною виникнення запаху газу на території Бабаївської селищної ради”. Получается, жители п.Бабаи глубоко заблуждаются, говоря, что тошнотворный запах газа исходит от ГРС-4, расположенной на выезде из Бабаёв (над Бабаями). Мало того, что все тяжёлые фракции, находящиеся “случайно” в газе (воздух и т.п. (!?)) достаются газопроводам и жителям п.Бабаи, а тот злополучный воздух, который пытается гореть в наших с вами газовых приборах, в домах народа, сильно шипит (хотя газ должен гореть беззвучно и прозрачно) и постоянно затухает. Это всё создаёт взрывоопасную, аварийно-опасную ситуацию, ещё и этилмеркаптаном людей и животных травят по полной программе. Принципиально устаревший газопровод Шебелинка-Харьков Ду 1000 к ГРС-4 в пгт.Бабаи и ГРС-1 в п.Безлюдовка (кроме того, в осенне-зимний период в Харьковский регион подаётся газ из Российской Федерации) необходимо срочно модернизировать. Для газопроводов характерно естественное физическое старение труб и изоляции (90% газопроводов находится в зоне влияния блуждающих токов). Жаль, но для системы газоснабжения Харьковского региона всё ещё является актуальной проблема консолидации газового комплекса и аварийных ситуаций на газопроводах. Опережая вопрос о причинах недопущения на ГРС независимых наблюдателей, контролёров – и в России, и в Украине (ещё со времён Советского Союза) газоизмерительные станции являются режимными объектами. Так как вопрос допуска наблюдателей на ГРС находится в компетенции спецслужб (ФСБ и СБУ), только с их санкции могут быть допущены посторонние лица на данные объекты. Кабмин передал Государственному комитету по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору функции надзора за состоянием газораспределительных сетей. И бывало неоднократно, что Госгорпромнадзор запрещал эксплуатацию сразу 139 объектов газораспределительных систем. По результатам проверок выявлялось сразу по 1 900 нарушений, наибольшее количество которых фиксировалось на газовых предприятиях Донецкой, Одесской, Харьковской, Киевской, Черкасской областей. А у нас в посёлке городского типа Бабаи периодически сильно отвратительно “штыняет” газом от ГРС-4. Но почему-то “честные”, совсем ничего не расхищающие чинуши не ощущают этого и ссылаются на метрологические показатели приборов, с которых они же и фиксируют их показатели (истины и правды добиться очень тяжело). Скажу одно: на этом газовая эпопея Бабаёв не закончена, продолжение читайте в следующих выпусках газеты «Протокол». А. Македонский.

ОТВЕТЫ ЧИНОВНИКОВ-МИЗАНТРОПОВ

Хотеть недостаточно, надо действовать. Истинное сокровище для людей – умение трудиться. Отчитываясь перед избирателями, депутаты от Зелёной экологической партии Украины «Райдуга» сообщают. Из КП «ВКХ Харьковского р-на», от нашего друга Васконяна А.Р. получены ответы, что яма на перекрёстке ул.1-гоМая и Ленина зарыта, заброшенный колодец (там же, напротив, возле колонки) – ликвидирован и засыпан. Водоразборная колонка на ул.Островского отремонтирована, яма засыпана. На ул.Совхозной возле домов №38-40 смотровой колодец накрыт плитой, люк установлен, яма засыпана. Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительную вещь, оказывается, нужны годы. Самая главная совместная победа «радужных» и председателя Бабаёвского поссовета Мороза А.В. – это установка и подключение новой водонапорной башни на ул.Кооперативной. А вот из районных электросетей (РЭС) депутатам от партии «Райдуга» даны ответы, что во дворе дома №83 на ул.К.Шумилова аварийно-опасная электроопора заменена. На улице Совхозной многие опоры (столбы) также закреплены и выровнены. На ул.Парковой две деревянные сгнившие опоры (ближе к ул.Кирова) заменены на новые железобетонные, провода натянуты. На перекрёстке ул.1 -гоМая и переулка Офицерского ТП №1033 отрегулирована (…було переключено ПБВ), а также в селе Совхозном соответствующее норме в сети напряжение восстановлено. Огромное спасибо нужно выразить профессионалам своего ремесла руководителю Харьковских РЭС Погорелому Сергею Леонидовичу и мастеру участков электросетей Котляру Анатолию Ивановичу, которые ответственно реагируют на обращения граждан и депутатов. На центральной улице посёлка (К.Шумилова) в течение мая месяца будет нанесена дорожная разметка, пешеходный переход, установлены знаки дорожного движения. На улицах Островского, Парковой, Чапаева и Советской депутатами этих округов повешены скворечники и синичники. Александр Македонский.

БАНДИТСЬКА КОРУПЦІЯ У ВСІХ ГІЛКАХ ВЛАДИ

 Справа науки – служити людству. Життя ставить цілі до науки; наука освітлює шлях до життя. Не дивлячись на те, що розвіданих світових запасів газу і нафти залишилося на 50-70 років, а вугілля – років на 300-500, фахівці-екологи партії «Райдуга» не прогнозують енергетичної кризи, оскільки існують альтернативні джерела енергії, які й врятують людство. Наприклад, зі звичайного сміття можна отримувати дешевий газ – з 1т побутових відходів можна отримати 180-200м3 газу. По своїй собівартості він є одним з найбільш дешевих палив у світі. Цей газ використовують для заправки автомобілів, опалення теплиць, приміщень або виробництва електроенергії. Вилучення біогазу з міських сміттєзвалищ займає перше місце по прибутковості серед легального бізнесу і п'яте – з нелегального (після проституції, торгівлі наркотиками, торгівлі зброєю і фальшування грошей). Усі країни Європи і Північної Америки з кожним роком розширюють цю сферу діяльності як надприбуткову і одночасно екологічно чисту технологію. А у нас смітники займають більше 260тис. гектарів – це площа більша, ніж площа держави Люксембург, це 13млн. полігонів і полігончиків. І вже накопичилося відходів понад 37 мільярдів тонн. Можете уявити, скільки альтернативної енергії?! Українськими вченими вже винайдений і запатентований спосіб виробництва синтетичного газу. Собівартість 1000м3 отриманого газу – 80грн. Уже можна отримувати синтетичну нафту із пластмасових ящиків, пластикових пляшок та поліетиленових пакетів. Створено установку, завдяки якої з використаних гуми та шин можна отримувати бензин і металобрухт для металургії. Необхідно підтримати українських учених! Але для переходу на енергозберігаючі технології наших підприємств потрібно всього понад 5 років. Потрібно як найшвидше розробити національну програму заощадження енергоресурсів! Натомість деякі кроки в Україні вже зроблені. Так, ВР ухвалила „Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії до 2030р.”. Фахівці ЗЕПУ «Райдуга» вважають, що людству енергетична криза не загрожує. Оскільки, наприклад, 50% електроенергії реально можна отримати за допомогою морських хвиль. А запаси теплової енергії Землі становлять 13 000 ЗДж. Отже, впродовж 4 000 років люди можуть отримувати необхідну енергію лише за допомогою тепла Землі. А також різниці перепаду температур води. На запитання щодо причин, внаслідок яких на Україні так мало впроваджено проектів з альтернативних джерел енергії, народний депутат, відомий еколог Михайло Гуцол назвав основні, на його думку, причини: у нас на заваді стає бандитська корупція у всіх гілках влади; відсутність банківської національної української кредитної системи означає відсутність економічної волі. Тобто, будь-який підприємець, бізнесмен не може взяти під проект альтернативної енергетики пільговий кредит, тому що з такими великими відсотками його будуть повертати їх правнуки; відсутність податкового кодексу – податкова політика повинна стимулювати розвиток економіки України, а не заганяти її в тінь; відсутній екологічний кодекс, котрий би дав змогу розвивати альтернативну енергетику; відсутня державна програма розвитку альтернативної енергетики; зараз олігархам вигідніше замість модернізації заводів виводити кошти в офшори та ініціювати обговорення в пресі енергетичної кризи, щоб тримати суспільство в напрузі. Натомість, щойно серйозно постане питання про вичерпання нафтових і газових запасів, негайно ті ж бізнесмени інвестують достатні кошти у створення альтернативних джерел енергії. Тому питання, де взяти енергію, – абсолютно штучне. За гострої необхідності його відразу буде вирішено. Просто поки що це їм дуже не вигідно; на мою думку, добавив М.Гуцол, у владі завжди були відсутні фахівці-екологи, які б розуміли проблему та впроваджували в життя дешеві альтернативні екологічно чисті енергетичні проекти – це б унеможливило ріст тарифів на традиційні енергоносії. Постійно голосуйте за справжніх фахівців – за зелених екологів „Райдуги” – і вас ніколи не будуть турбувати великі тарифи та високі ціни на енергоносії! Олександр Щепін.

(НЕ)КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

1. Голова Зеленої екологічної партії України «Райдуга», народний депутат Михайло Гуцол, висловлюючи думку більш ніж 102-х тисяч членів та прихильників партії, зазначає, що часто лунає претензія пересічного громадянина, якому не зрозуміло, чому він, діти та онуки повинні віддавати займи, за якими, судячи із постійних повідомлень ЗМІ та виступів політиків, постійно звертається Україна до іноземних держав та різноманітних фінансових установ та фондів. «Райдуга» категорично проти одержання будь-яких кредитів від інших держав. Як може пересічний громадянин (бо держава це і є її громадяни) повернути такі суми? Скільки ж на це потрібно років? Ми переконані, що гроші є в самій Україні, і не потрібно ніяких грошових „кабал”. Необхідно лише принципово та категорично припинити їх безперешкодний вивіз та переправлення в офшорні зони. 2. С целью защиты законных социальных, экономических и других прав детей войны в Бабаёвском поссовете (сессионный зал) открыт филиал Всеукраинской общественной организации «Дети войны Украины». Тел.№745-85-58. 3. Дорого, надёжно, постоянно покупаю для себя старинные вещи: книги, предметы быта, иконы, картины, награды (значки, медальки, ордена), монетки (золотые, серебряные, медные) и всевозможные украшения, бронзовые и фарфоровые статуэтки, посуду; старинные музыкальные инструменты, граммофоны (патефоны), лампы, светильники, уличные фонари, старинное холодное, огнестрельное оружие, а также всевозможные предметы церковного обихода (церковную утварь). Тел.№761-63-25. 4. З метою припинення злочинів корупційного характеру Управлінням СБУ в Харківській обл. впроваджено постійно діючий «телефон довіри». Мешканці Харкова та області мають можливість цілодобово за телефоном №(057) 700-34-50 повідомляти про факти протиправної діяльності з боку посадових осіб; буде вжито заходи відповідно до вимог чинного законодавства. СБУ, виконуючи доручення Президента, продовжує викривати факти незаконного отримання матеріальних благ окремими посадовцями за рахунок коштів, що виділяються бюджетом на утримання та належне функціонування державних органів влади усіх рівнів та фактів незаконного втручання з використанням свого службового становища у діяльність інших органів. 5. Мне 77 лет, я – потомственный целитель в девятом поколении. Оказываю помощь в случаях отказа врачей при неизлечимых болезнях. Снимаю сильные головные боли и прочие недуги. Тел.№745-80-41 – Николай Петрович, п.Бабаи, ул.Парковая, 38. 6. Постоянно продаю комнатные цветы. Тел.№745-94-13. 7. Продам навоз, двух тёлок, ДВП (Белорус. шлиф. 1.75х2.75х3.2). Тел.№745-89-33. 8. Продам пшеницу и пшеничную крупу, п.Бабаи, ул.Островского, 50, тел.№745-83-51. 9. В пгт.Бабаи сдам дом под жильё. Тел.№745-83-90. 10. В Новгороде (до того, как его подчинил Иван Грозный) можно было отдать серьёзные деньги за отсутствие перед домом проезжей дороги. Это была доходная статья бюджета. Многим знатным новгородцам было проще платить, чем приводить дорогу в порядок. Материал подготовил Виталий Литвин.

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар