№ 27(30) ОКТЯБРЬ 2006 г.

 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.  

После опубликования в газете «Протокол» №25(28) статьи „Интересное предложение” в редакцию поступило несколько сообщений о двух водонапорных башнях, расположенных по ул.1-го Мая на территории нагорной начальной школы в посёлке Бабаи.

Проведя независимое журналистское расследование, сотрудники редакции газеты получили точную информацию о том, что эти башни находятся в аварийном состоянии. Что на фундамент, который является основанием этих водонапорных башен, отсутствует техническая документация (то есть, – когда, кем и из какого материала сделан фундамент неизвестно). Что башни наклонены, а это делает невозможным их запуск и эксплуатацию. Короче говоря, находятся они в аварийно- опасном состоянии, что представляет угрозу для жизни людей. А расположены-то они на территории школы. Выводы делайте сами!
При связи с А. Р. Васконяном эта информация подтвердилась. В беседе с Александром Робертовичем мы выяснили, что целесообразней реконструировать водонапорную башню на ул.Кооперативной. Её высоту необходимо увеличить  всего лишь на 5-7 метров и всё будет в порядке. А «два памятника архитектуры», две металлические водонапорные башни, необходимо срочно демонтировать, пока не случилась беда.
Также от Александра Робертовича получен своевременный ответ по поводу этих же заброшенных скважин и водонапорных башен, где присутствуют колодцы, наполненные водой и мусором и представляющие угрозу для жизни людей, куда постоянно падают собаки и сами выбраться оттуда не могут. Публикуем этот ответ:
„…Депутату Бабаївської селищної Ради Борисенко І. П.
Водонапірні вежі по вул. 1-го Травня незакінчені будівництвом у 1992 р., та не введені в експлуатацію. Замовником робіт був КП „Облводоканал”, підрядної організації, яка будувала ці вежі, вже не існує. Ці споруди не знаходяться на балансі КП ВКГ Харківського району. Однак враховуючи те, що відкритий водопровідний колодязь загрожує життю людей водоканал у термін до 22 вересня 2006 р. закриє ці колодязі бетонною плитою.
З повагою Директор КП ВКГ Харківського району О. Р. Васконян”.
Такая уж наша участь – сначала строим, затем разрушаем до основания, но зато  с причинами…
Александр Македонский.  

 

 
Про існування так званої трамадолової проблеми говорять вже протягом декількох років. В Україні, особливо в окремих регіонах, має місце зловживання цим лікарським засобом, його безконтрольна реалізація та використання. До Міністерства охорони здоров’я та інших органів влади надходить багато звернень регіональних держадміністрацій з проханнями вжити заходів для вирішення проблеми і поставити «заслін» зловживанню трамадолу. Зокрема, правоохоронні органи одним із виходів із ситуації, що склалася, вважають включення трамадолу в перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки коректно це з огляду на світову практику і чи наблизить це до вирішення питання? Які джерела виникнення проблеми, чи можливо її усунути, покладаючись лише на видання відповідних нормативних документів?
Про ці та інші аспекти обігу трамадолу в Україні голова Комітету з контролю за наркотиками:
– «Трамадолова» проблема дійсно існує: щомісяця ми отримуємо численні підтвердження того, що мають місце масові зловживання цим лікарським засобом серед окремих верств населення. Найбільша кількість сигналів надходить з Донецької та Харківської областей (не обійшла ця проблема і селище Бабаї).
Є дві категорії населення, які зловживають трамадолом. Перша – особи з наркотичною залежністю, які приймають трамадол у період, коли не можуть дістати наркотик. При цьому трамадол не дає ефекту, схожого з наркотичним, а лише притупляє відчуття болю при абстинентному синдромі. Друга категорія тих, хто зловживає цим препаратом, приймає його для заспокоєння, зниження відчуття тривоги, дискомфорту. Як правило, це соціально дезадаптовані люди, які не знаходять собі місця в сучасному житті і використовують будь-які засоби, щоб відчути себе спокійним і впевненим.

Схожее мнение высказывают и отечественные наркологи: ‘Проведенные молекулярно-биологические и генетические исследования показали, что индивидуальная предрасположенность к алкоголизму и наркоманиям генетически детерминирована, проявляясь особенностями функций ‘системы удовлетворения’ мозга’.
(Профессор,чл.-корр.РАМН,ДиректорНИИНаркологии Н.Н.Иванец)
Некоторые дети с самого раннего возраста очень непоседливы (гиперактивны). Другие – напротив: постоянно замкнуты, с трудом осваивают школьную программу, быстро устают, иногда им попросту неинтересно учиться, трудно заставить себя делать то, что от них требуют взрослые. Дело здесь не только в воспитании!
Оказывается, все эти особенности поведения могут быть проявлением синдрома недостатка удовлетворенности. Те, кто страдают дефицитом удовлетворенности, с самых ранних лет неосознанно ищут способы компенсировать эту нехватку различными видами поведения. Нередко это – вызывающее поведение, с целью привлечь к себе внимание. Многие так называемые ‘трудные дети’ относятся к этой группе.
Вместе с тем, одним из наиболее значимых и одновременно вредоносных способов компенсации неудовлетворенности является поедание сладостей. Поскольку у детей до 20-ти летнего возраста поедание сладкого вызывает гораздо более яркие, чем у взрослого, сначала ощущения ‘сладкой неги’ (приятные нежные переживания), а затем состояния душевного дискомфорта, иногда даже подавленности и тоски. Обычно депрессивные состояния, возникающие вследствие приема сладкого, никогда не связывают с рационом питания. Это особенность перепадов настроения обусловлена тем, что усвоение сладкого организмом, как человека, так и млекопитающих сопровождается сперва резким увеличением концентрации метэнкефалина (вещества отвечающего за состояние душевного комфорта), а затем резким его падением ниже среднего уровня. Таким образом, компенсируя неудовлетворенность сладкой едой и достигая временные состояния комфорта, люди расплачиваются еще более сильным дискомфортом, от которого пытаются избавиться или очередным приемом сладкой пищи или другими способами. Ребенок с наличием дефицита удовлетворенности, которому приходится жить на низких уровнях комфорта (в душевной тоске), видит окружающий мир совсем не так, как его более счастливые и стабильные родители. Когда у человека хорошо на душе, даже рутинная работа бывает в радость, если ему плохо – только особо приятные виды поведения способны доставить ему удовольствие. Все остальное вызывает неприятие, причиняет душевную боль и становится отвратительным. ‘Счастливые’ родители воспитывают ‘несчастных’ детей, навязывают правильную (на их взгляд) манеру поведения и образ мыслей. Однако, ‘несчастным’ детям это не в ‘кайф’ и поэтому отвратительно. Более того, дети не могут высказаться и объяснить свое душевное состояние взрослым. Примерно так же, как говорят в пословице: ‘Сытый голодного не разумеет’. Поэтому современные дети примерно за полчаса до прихода родителей с работы стараются убежать из квартиры во двор. Там они встречают себе подобных, с которыми им легко удается найти общий язык,. В уличной компании дети ищут выход из мучительного душевного состояния. Обратим внимание на различия в методах выбора поведения людей стабильно счастливых и людей, которые все время пытаются хоть ненадолго избавиться от душевного дискомфорта. Если для стабильных и счастливых людей основной ценностью в выборе являются моральные принципы, то для групп несчастливых наиболее ценным является крутизна взлета вверх по шкале удовлетворенности. Недаром молодежь ввела в свой словарь слово ‘круто’, чем ‘круче’, тем и ценнее данное поведение или это самое „крутое”, а значит и „самое ценное вещество”, способное с лихвой покрыть расстояние между нехваткой метэнкефалина к его избытку. Не случайно, что при первом употреблении наркотика говорят: „это то, что я искал всю жизнь”. Тогда уже молодежь, не обращает внимание на то, что ‘Минздрав предупреждает…’ и забывается то, что НАРКОТИК – ЭТО СМЕРТЬ. Ради принятия во внутренний круг дворового сообщества ‘удачливый’ новичок вынужден принять идеалы старших товарищей. Они уже нашли свое ‘лекарство’ от душевной боли и живут по своим принципам, считая ‘крутостью’: употребление наркотиков, как и употребление алкоголя (самого страшного наркотика), курение табачных изделий (опять же, наркотик), хулиганство или совершение правонарушений. Делая это – ты якобы становишься своим.
Так формируется молодежная субкультура. Эти люди слушают свою музыку, смотрят свое кино, ходят в свои клубы, читают книги, вызывающие у других, в лучшем случае, непонимание. Так, бессознательно, в поисках лекарства от душевного дискомфорта, молодежь приходит к употреблению ‘уличных лекарств’ (англ. ‘street drugs’), то есть наркотиков, то есть постепенно идёт к смерти. Именно у них в большинстве случаев развивается химическая зависимость, наркомания – тяжелое хроническое заболевание, с разрушительным патологическим влечением к наркотическому веществу.
Конечно, неудовлетворенность бывает разная. Некоторых внутренняя неудовлетворенность направляет на путь развития и самосовершенствования. Они начинают активно искать свое место в жизни. Однако в большинстве случаев люди с заложенным в генах дефицитом удовлетворенности начинают лечить его ‘уличными лекарствами’. Как показывает опыт, в 80% случаев в молодежной среде, люди из группы риска предпочитают героин самосовершенствованию, поскольку героин для них наиболее точное лекарство.
Нужно заметить, что кроме синдрома дефицита удовлетворенности, есть и другие предрасполагающие факторы возникновения наркотической зависимости, например, неблагоприятная обстановка в семье и школе. Такими фактором может быть также наличие психологических и физических травм, сильных стрессов. Одним из основных факторов является биологическая предрасположенность, как показано классическими работами академика И.П. Анохиной (НИИ Наркологии) и других исследователей.
URL ресурса: http://www.klinika-marshaka.ru/nark.shtmlbr>
Почему люди употребляют наркотики?
Существует много разнообразных теорий, объясняющих это явление. Причины также весьма разнообразны, называются и генетические факторы, и личностные. Наивно думать, что наркомания – просто привязанность к какому-то определенному веществу. Это – особое состояние души. И все мы, обеспокоенные судьбой своих детей, мужей или жен, родственников, друзей или просто знакомых, должны понять причины, ведущие к наркотикам. Эти причины подробно исследованы врачами, психологами и социологами:
· Главная причина наркомании среди подростков – недостаток любви и душевного тепла. Со свободным временем у всех нас проблема, причем, именно с тем временем, которое следовало бы посвятить ребенку. Поэтому, дорогие мамы и папы, обратите внимание на своего ребенка. Он родился для любви – вашей любви! И если вы пытаетесь заменить её дорогой няней, шикарными “игрушками” или просто деньгами, а ещё хуже, безвниманием, будьте готовы – когда-то он сам отправится на поиски “заменителей”. И возможно, это будет “путешествие” в один конец. Эксперимент над сознанием, попытка расширить его за границы рационального. Эта мотивация характерна для интеллектуальной молодежи. “Экспериментаторы” достаточно образованы, они изучают психоделическую литературу, знакомятся с новинками психоделиков через Интернет, принимают меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости. Ситуация, в общем, “безопасная”, но… “Экспериментируя” с подсознанием, юные “философы” подменяют наркотиком духовную практику, принятую в мировых религиях. Это как разные способы полета: долгая учеба управления парапланом – или прыжок с крыши с украденным парашютом (не факт, что он раскроется).
· Любопытство. Почти все подростки пробуют алкоголь, один из самых страшных наркотиков на планете Земля. Если ребенок только “экспериментирует”, он обращается к наркотикам редко, всего несколько раз, а потом останавливается. Экспериментирование является первой из четырех стадий развития наркотической зависимости. За экспериментированием обычно следует спорадическое употребление, реже, чем раз в неделю, потом – регулярное употребление, финальной стадией является развитие зависимости.
· Нажим со стороны ровесников. Обычно среди друзей есть такие, кто употребляет алкоголь (наркотики). Иногда их давлению противостоять достаточно сложно.
· Бунтарство. Иногда употребление наркотиков является формой выражения протеста против ценностей, исповедуемых родителями или насаждаемых в обществе.
· Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. Это – когда отношение к жизни основано на эгоизме, нет чувства ответственности перед собой и обществом. Подростки действуют импульсивно, совершают поступок прежде, чем успеют подумать, во всем ищут удовольствий и не желают выполнять какие-либо обязанности. Из-за отсутствия чувства ответственности они часто вступают в конфликт со всеми, кто обладает над ними какой-либо властью. По той же причине они обычно плохо учатся. Наши дети очень часто имеют весьма высокий уровень притязаний, не обладая при этом необходимой дисциплинированностью и не представляя себе, что нужно для достижения честолюбивых целей. В качестве примера мне вспоминается юноша, который заявил мне, что выучится на юриста, будет зарабатывать много денег, заведет себе шикарный дом и несколько автомобилей; при этом родители привели его на консультацию, потому что он хотел бросить школу. Подобные подростки ставят перед собой цели, но понятия не имеют, как надо добиваться их осуществления.
· Отсутствие мотивации. У некоторых подростков отсутствует интерес к каким-либо занятиям, вещам, событиям. Они равнодушны к школе и не имеют никаких увлечений. Они живут сегодняшним днем, не проявляют интереса к будущему, какие-либо личные достижения не имеют для них ценности.
· Серьезные внутренние конфликты: субъективное ощущение несчастья, неудовлетворенность, депрессия, тревога, скука, неуверенность в себе. Эти симптомы весьма характерны для тех, у кого низкая самооценка и кто других считает лучше себя. Они несчастны дома, часто ощущают отчужденность, изоляцию в семье. Часто человек нуждается в дополнительном “обезболивании” – вот тут-то и выходят на сцену алкоголь, наркотики, переедание и азартные игры… Но внутренняя боль – не наказание, а призыв к действию. Тот, кто понимает это, раскрывается людям и растет как личность. Ну, а другие убегают в “замены” и замыкаются в собственном неподвижном и иллюзорном мире.
· Проблемы социализации. Подростки, имеющие проблемы социализации, трудно вступающие в общение,  обычно поддерживают самые поверхностные приятельские отношения с ровесниками, у них мало друзей, нет близкого друга. Часто они чувствуют себя изолированными, находясь среди ровесников. Они не ладят с властями, начиная со школьных учителей, у них плохие отношения в семье, непрестанные столкновения с близкими и родственниками.
· Проблемы неуверенности в себе. Люди, имеющие низкую самооценку, часто ощущают незащищенность, страдают отсутствием уверенности в себе. На этой почве может развиться пристрастие к алкоголю и наркотикам.
· Желание расширить круг общения и повысить свою популярность. Некоторые подростки, испытывающие трудности во взаимодействии с ровесниками или с противоположным полом, полагают, что наркотики действуют раскрепощающе и облегчают общение.
· Стремление побороть депрессию. Некоторые используют наркотики или алкоголь в порядке самолечения. В центре их эмоциональных трудностей – депрессия, ощущение безнадежности, несчастья. Наркотики приносят временное облегчение этих симптомов.
Эти свойства личности весьма типичны, но не являются обязательными причинами для всех, кто склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, потому что все мы – разные! Единственное, не стоит забывать что НАРКОТИКИ- ЭТО СМЕРТЬ!                          URL ресурса: http://psychologist.da.ru.ru
Признаки употребления наркотиков.
Обычно наркоманы очень умело скрываются от подозрений, и близкие люди оказываются перед фактом, когда уже бывает поздно. Поэтому бдительность никогда не помешает, конечно, если это не переходит в назойливое преследование. Если Вы находите у ребенка иглы, шприцы, зеленую траву, похожую на укроп и т.п. предметы, либо видите следы от инъекций, то следует насторожиться.
При употреблении конопли у растамана расширены зрачки, красные глаза, покраснение губ, сухость во рту. Растаман подвижен, весь в движении. Речь ускоренная, торопливая. Очень верный признак – зверский аппетит, обычно на исходе опьянения.
При приёме опиатов – сонливость, в самые неподходящие моменты, может забыть о прикуренной сигарете и обжечься, либо выронить ее, периодически просыпается и сразу начинает принимать участие в разговоре. Речь наркомана медленная, он растягивает слова, может по несколько раз говорить об одном и том же. В этом состоянии он добродушен, спокоен, если ему ничего не мешает. Очень верный признак – зрачок, который необычно узкий, не реагирует на свет, т.е. не расширяется. Кожа – бледная, но губы могут быть припухшими, покрасневшими. Сильно снижена болевая чувствительность. Общий признак – это нарушение режима сна и бодрствования (поздно ложиться и поздно встает).
При приёме психостимуляторов – наркоман необычайно оживлен, стремителен в действиях и решениях. Не может сидеть на одном месте. Очень быстро говорят, перескакивают с одной темы на другую. Расширенные зрачки. Быстро выполняют все дела. Если у наркомана есть наркотик или деньги на него, то он может находиться в таком состоянии несколько суток. Некоторые виды психостимуляторов сильно повышают половое желание наркомана, поэтому часто психостимуляторы употребляют вдвоем с женщиной. Наркоманы могут по несколько часов заниматься каким-то одним делом, к примеру, убираться дома.
При приёме галлюциногенов – признаки вытекают из названия, разнообразные галлюцинации: визуальные, когда наркоману видятся разные животные – крысы, крокодилы, мухи, жуки, змеи, он может смотреть на пол и ему кажется, что там болото со змеями, из телевизора кто-то может с ним Началась первая опиумная война. Британия победила и по Нанкинскому договору 1842 года получила, в числе прочего, права на использование портов Гонконга в качестве компенсации за уничтоженный груз опиума. Торговля продолжалась и в 1856 году привела ко второй войне. Эта вторая опиумная война закончилась в 1858, и по условиям Тиенсинского договора Китай продолжал импортировать опиум, но мог устанавливать большие таможенные пошлины. Торговля опиумом сократилась и в конце концов прекратилась только в начале двадцатого века, когда во всём мире началась компания за разрешение использования наркотиков только в медицинских целях (как обезболивающих препаратов).
При исцелении от алкоголя (наркомании) также есть примеры, свидетельствующие, что молитва, чтение Евангелия, вообще вера и полная преданность воли Божией – суть средства, предотвращающие страсть к пьянству (наркотикам) и спасающие от оной предавшихся. Один священник передает нам такой рассказ в назидание. Он так начинает своё повествование:    „ – В нашем селе был нездоров один крестьянин этим недугом, ему посоветовали, когда захочется пить, произносить про себя молитву: “Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного”. И так 33 раза, по числу лет Его земной жизни, что тот и исполнил, и перестал пить”.
“ – Вот Вам лекарства против пьянства. Но если и после таких средств ничего не изменится и пьяница всё ещё будет страдать своим недугом, то все-таки не нужно ослабевать, в надежде, что можно освободиться, исправиться от алкоголизма. Главное же, что нужно соблюдать, – это обращение к Богу с молитвою, – и Он твой помощник, Он поможет тебе освободиться от столь жестоко терзающего и изнуряющего тебя недуга”.
ЗЭПУ «Райдуга» ведёт активную разъяснительную работу в  вопросе пропоганды здорового образа жизни всеми доступными средствами.
Раздел НАРКОТКИ содержит всю необходимую информацию об опасных веществах, вызывающих зависимость или ненормальные состояния психики человека и не является пропагандой к их употреблению, изготовлению и распространению.
Материал подготовил А.Щепин.
ПОДОБНОГО В УКРАИНЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
Резонансное уголовное дело расследуется в Харькове. Подобного в Украине ещё не было. Капитан милиции почти год занимался подделкой документов и приказов, на основании которых на работу в милицию принимали людей, которые не прошли даже спецобучения. А также присваивались звания. Контролирует расследование этого дела областная прокуратура. В группу следователей входят сотрудники СБУ, линейного управления милиции на ЮЖД. Не исключено, что подделки в документах могут быть обнаружены и в самом ГУВД Харьковской области. Также станет понятно, мог ли капитан проворачивать такие операции с документами самостоятельно.
„В СБУ поступило сообщение, что в линейном управлении милиции работает наркоман, при чём в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Информация подтвердилась, УВБ проверило личное дело сотрудника и столкнулось с поддельными документами в отделе кадров. Лже-милиционеры работали в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков милиции ЮЖД, один в киевском райотделе, причём участковым и ещё один в линейном отделе на станции “Полтава”. Приказы о назначениях всех пятерых отменены, у них нет больше удостоверений работника милиции. Экс-капитана милиции по решению суда отправили в СИЗО. Как он объяснил следствию, подделкой документов он занимался, чтобы ускорить процесс работы, а также ради денег.В настоящее время дело возбуждено по статье 364 ч 3, 364 ч 1 УК- максимум 12 лет”. На следствие у областной прокуратуры есть 2 месяца.
Также выясняется: почему начальники училищ и преподаватели ставили свои подписи под документами студентов, которых никогда не было в стенах учебного заведения”.
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ.
В редакцию газеты позвонил Громенко Константин Трофимович, проживающий на ул.Пушкина №22, и уже не в первый раз рассказал нам о том, что электрический столб рядом с его домом наклонён и представляет угрозу жизни людей, а поссовет не принимает никаких мер.
Также был звонок от заслуженного пенсионера Попова, проживающего на ул.1-го Мая №15. Он нам рассказал, что очень доволен газетой и поблагодарил её сотрудников за объективность.
Сообщаем, что депутаты от ЗЭПУ «Райдуга» готовят пакет документов для подачи в прокуратуру и другие инстанции на Васконяна Александра Робертовича, в связи с нарушением законодательства Украины. Пусть он ответит по всей строгости Закона! А нарушений у него, поверьте, хватает.

 

 

ДОСКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ.
ПУ ЖКХ пос.Бабаи приглашает на работу крановщика автокрана ЗИЛ, тракториста гусен. тр.-бульдозера, экскаваторщика, дворника, уборщицу. Тел.№745-81-28.
Реализация похоронных венков и сопутствующих ритуальных товаров по приемлемым ценам, круглосуточно. Обращаться по адресу: пгт.Бабаи ул.Кооперативная 4. Тел.№ 745-87-26.
Принимаем макулатуру от населения в любом количестве, любую. С выездом на дом, а также по адресу: ул.22 января,      дом 30, тел.№761-47-76.
В Бабаях сниму на длительный срок дом для жилья, желательно с гаражом. Тел. №761-45-19.
Продаётся мотороллер «Тулица», на ходу, с огромным количеством новых запчастей. Тел.№745-83-99.
Продам «детскую комнату»  –  мебель. Тел. 745-94-13.
Требуются активные женщины для работы с косметикой и парфюмерией. Оплата хорошая. Тел. №8-095-300-63-46 и           № 52-54-15 .
Куплю квартиру или домик в Бабаях, или в ближайшем пригороде, недорого. Тел.№732-86-96.
Продам за 3 тыс. у.е. приватизированный (15 соток) участок в пгт.Бабаи, С.Совхозное. Тел.№761-20-90, №8-063-761-20-90. 
Куплю дом со всеми удобствами в пгт.Бабаи,                             Тел. №8-067-120-6-777 или №62-26-01.
Перепечатка материалов газеты  только по согласованию с редакцией.

++++++++++++++++++

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар