№ 13(59) АПРЕЛЬ 2007 г.

ПРОТОКОЛ

 № 13(59) АПРЕЛЬ 2007 г.

№ 13(59) АПРЕЛЬ 2007 г.

Звернення ЗЕПУ “Райдуга” про вжиття негайних заходів щодо заборони будівництва в м.Києві та м.Харкові сміттєспалювальних заводів!

17 березня в одному із репортажів столичних телевізійних новин, які вийшли на каналі „ТРК Київ”, перший заступник Голови КМДА А.Голубченко підтвердив інформацію, яку Зелена екологічна партія України «Райдуга» мала до того, про те, що нинішня київська влада має намір побудувати в м.Києві 2 сміттєспалювальні заводи, а потім таке будівництво заплановано і в м.Харкові. В означеному репортажі основною мотивацію пана Голубченка щодо будівництва заводів саме, за технологією спалювання побутових відходів, прозвучало те, що всі розвинуті країни Європи працюють виключно за цією технологією. Ця інформація є недостовірною, оскільки М.В.Гуцол, голова партії «Райдуга» як фахівець, який багато років займається дослідженням та вирішенням проблем, катастрофічного збільшення відходів в Україні та агресивного зростання сміттєзвалищ внаслідок нецивілізованого поводження з потенційною вторинною сировиною, об’їздив багато європейських країн і сам особисто упевнився в тому, що 95% технологій, за якими знешкоджуються побутові відходи в розвинутих європейських країнах, – це технології переробки та утилізації як вторинної сировини. У далекому зарубіжжі вже давно зрозуміли, що багатьом речам серед тих, які називають „непотребом”, слід не залежуватися на смітниках, а йти у роботу, заощаджуючи первинні ресурсні джерела й забезпечуючи випуск металевих виробів, паперу, пластмас, скла, будівельних деталей, текстилю та іншої вельми цінної продукції. Плюс у виграші здоров’я людей, флори та фауни. Наприклад, у Лейпцігу, як у всій сучасній Німеччині, питаннями утилізації використаної упаковки займається акціонерне товариство „Дуальна система Німеччини”. „Дуальна” – від італійського „дуе” – два, тобто „вторинна”. Підприємства, які постачають продукцію в упаковках, сплачують цьому товариству певну суму грошей на утилізацію використаних упаковок за встановленими тарифами, залежно від їхньої ваги та кількості, й отримують при цьому право на знак „Грюне пункт” – „Зелена крапка”, який проставляють на упаковці. Він означає, що за утилізацію використаної упаковки вже сплачено „Дуальній системі”, отож, відходи буде зібрано та утилізовано. Загалом в Європі право на користування цим знаком мають організації у 17 країнах. Без такої ліцензії підприємства та фірми не мають права реалізовувати свою продукцію в упаковці. Французький варіант „Грюне пункт” був створений у Франції в 1992 році під назвою „Еко-Ембалаж”. У її складі 240 представників різних підприємств. „Еко-Ембалаж” зобов’язалася за десятиріччя довести показник утилізації сировини або переробки на енергію використаної у домашньому господарстві упаковки до 75%. З метою різко зменшити негативний вплив відходів на довкілля в Іспанії у 1996 році було створено компанію „Екоембес”, програмою дій якої є організація роздільного збирання відходів в усіх населених пунктах. Діяльність „Екоембес” фінансована внесками підприємств-виробників, які беруть участь в Системі інтегрованого менеджменту. Ці ліцензійні внески визначені кількістю упаковок, які є на ринку, а також різновидами пакувальних матеріалів та їхньою вагою. Тарифи з 1999 року стабільні, не змінюються. Аналогічні системи „Сосьєдаде понто верже”, „РЕПАК”, „Матеріалретур” та „Фост плюс” створені відповідно в Португалії, Ірландії, Норвегії та Бельгії. Не кажучи про те, що в Австрії члени 230 підприємств індустрії та торгівлі, які застосовують упаковку, об’єдналися в акціонерне товариство „АRА” і зібрані ліцензійні грошові внески передають галузевим об’єднанням, які реалізують повторне використання зібраних пакувальних матеріалів для покриття витрат на збирання, сортування та утилізацію. Австрія однією з перших країн у світі налагодила збирання скла та склобою роздільно за забарвленням – білим, зеленим, брунатним. Таке сортування сприяє виробленню з вторинної сировини продукції відмінної якості. А в означеному репортажі пан Голубченко говорив, що в Австрії працюють виключно сміттєспалювальні заводи. Отже, його інформація від 17.03.2007р. – щонайменше, є не коректною. В своєму репортажі пан Голубченко також зазначав, що на заводах у м.Києві, а потім і у м.Харкові будуть встановлені євро фільтри, які дозволять експлуатувати ці заводи в межах міста. Але пан Голубченко, на жаль, не зазначив, що очисні споруди – найскладніша і найдорожча частина сміттєспалювального заводу. Вони коштують не менше, ніж 50% загальної вартості цих заводів. Ось на цьому й намагаються економити несумлінні підприємці… Окрім того, вкладені в такий завод кошти не окупаються. Із спалення сміття не виймається корисна продукція, тобто, на функціонування заводу, на сам процес спалення, на його обслуговування весь час будуть потрібні кошти від населення. Витрачені мільйони доларів на установку цих заводів кияни в своїх тарифах будуть “окупати” до кінця життя своїх пра- пра- правнуків… Окрім того, не сказав пан Голубченко і про процес захоронення утворених внаслідок спалення попелу та інших шлаків. А вони, в свою чергу, дуже токсичні й та ще потребують додаткової земельної ділянки під захоронення… Не сказав також пан Голубченко і про те, що єврофільтри, які він збирається встановлювати, не забезпечать повну відсутність відходів та викидів сміттєспалювальних заводів(ССЗ). Оскільки таке небезпечне виробництво не може (через суто технічні причини) бути безвідходним. Викиди сміттєспалювальних заводів охоплюють усі звичайні для промислових підприємств відходи: забруднене повітря, забруднені води, забруднені тверді відходи. У димах ССЗ токсичні метали викидаються у формі солей, або окислів, і можуть зберігатися невизначену кількість років, поступово потрапляючи в організм людини. Небезпека токсичних металів полягає в тому, що вони можуть накопичуватися. Тому норми гранично допустимих концентрацій (ГДК) можуть виявитися незастосовуваними для таких викидів. Один з найтоксичніших і найпідступніших металів – кадмій – летить з курявою, і утримати його на фільтрах важко, 12% відлітає в трубу. Але ртуть, про отруйність якої відомо, майже вся (72%) слідує за кадмієм. Ртуть вилітає з труб ССЗ у формі пари (7%) та у формі хлоридів (70%). І ті, і ті дуже токсичні і є потенційними нейротоксикантами. Мігруючи харчовими ланцюжками, ртуть накопичується у морських та річкових організмах. Такими самими ланцюжками ртуть акумулюється й на суходолі, її кінцевими носіями стають хижаки. Важкі метали осідають навколо ССЗ за розою вітрів і утворюють характерні плями забруднення, а вже потім починаються міграційні процеси, і токсичні метали, особливо ртуть, розходяться вусебіч і, зокрема, до нас на стіл. У процесі спалення, окрім неспаленого газу, відбувається викид й інших сполук, які називають продуктами неповного згорання, які потрапляють у попіл („летючий попіл”, це те, що вловлюють фільтри, „шлак”, це те, що залишається на споді печі спалювача) та у промивні води. Список продуктів неповного згорання нараховує понад 100 ідентифікованих небезпечних речовин. Серед них вуглеводні та ароматичні вуглеводні, їхні хлоровані похідні, токсичні феноли, хлорфеноли, бром та азот – заміщені речовини і, нарешті, поліхлоровані – дібензодіоксини (ПХДД), фурани (ПХДФ) та біфеніли (ПХБ). Також до цієї групи належать і кислі гази: хлористоводнева кислота (HCl), сернистий газ (SO2) та окисли азоту (NOx), які містилися у вихідній суміші, що її подають на спалювання, але які не встигли згоріти. Продукти неповного згорання включають і нейтральні гази, такі, як чадний газ (СО), який може утворюватися у великій кількості при неправильному режимі роботи спалювача (мало повітря, температура нижче 8000С та інші порушення). Цей газ є нейтральним і тому його дуже важко вловити. Він є небезпечним навіть у дуже малих концентраціях. Малі концентрації чадного газу викликають блокаду гемоглобіну й зумовлене цим кисневе голодування тканин, до якого, як відомо, найбільш чутлива центральна нервова система. Це викликає зміну функціонального стану кори головного мозку, що більшою чи меншою мірою відбивається на стані внутрішніх органів. Пильна увага до мікрозабруднень пов’язана з тим, що до них входять речовини, вкрай токсичні й дуже небезпечні для здоров’я. Ці речовини ПХДД, ПХДФ, ПХБ та поліароматичні вуглеводні (ПАВ) виявляють свої токсичні властивості вже за настільки малих концентрацій, що навіть мікрокількості їх у газах ССЗ є дуже небезпечними. Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) є небезпечними канцерогенами. Викиди цих сполук із ССЗ не досягають рівня найбруднішого спалювача -дизелів, але доволі близькі до них. Якщо врахувати, що дизелі (вантажівки) рухаються, а сміттєспалювальний завод стоїть на місці і спалює сотні тисяч тонн сміття, то небезпека забруднення повітря ПАВ поблизу ССЗ стає реальною. І, нарешті, найнебезпечнішим з продуктів неповного згорання є діоксан: суміш поліхлор-бензо-пара-діоксинів (ПХДД) та поліхлорбензофуранів (ПХДФ). Це королі токсичності й безперечні руйнівники природи. Таким чином повністю підтверджується вислів відомого американського еколога Пола Коннета, що „Немає ніяких розумних підстав – ні економічних, ні екологічних, щоб перетворювати три тонни малотоксичного сміття на тонну високотоксичного попелу”. Таким чином, фахівці ЗЕПУ «Райдуга» переконані, що сміттєспалювальні заводи не тільки небезпечні, а й неефективні, неекологічні – та абсолютно економічно неприйнятні для будь-якого місцевого бюджету. Протягом року керування столицею Головою Київської міської державної адміністрації Черновецьким Л.М. ЗЕПУ «Райдуга» сотні разів зверталася до нього, щоб він прийняв лідерів і вчених нашої партії з питання заборони будівництва сміттєспалювальних заводів та з інших проблем довкілля столиці. Зі свого боку в зверненнях ЗЕПУ «Райдуга» виходила із пропозицією побудувати в м. Києві та в інших областях Україні сміттєпереробні заводи з урахуванням морфології утворення вторинної сировини, на вигідних для України умовах – під низький відсоток кредиту, а також на умовах повернення кредиту протягом 5-ти років через півроку після введення в експлуатацію заводів. Для цього в Україні партією був залучений інвестор, ще в 2003 році – президент компанії „Амбасадор трейдінг Інтернешнл” Марк Куролапник, який мав намір за пільговою Державною програмою США побудувати „під ключ” ряд сміттєпереробних заводів по всій Україні. Але пан Черновецький так і не надав згоди на нашу зустріч. Зелена екологічна партія України «Райдуга» вважає, що будівництво цих двох заводів в м.Києві є анти екологічною політикою цієї міської влади, яка шкодить киянам і ще більше буде вбивати їх отрутами, оскільки вже зараз кияни захлинаються від вихлопів автотранспорту, а будуть тепер умирати від викидів сміттєспалювальних заводів. Окрім того, у вкладенні мільйонів гривень бюджетних коштів у сміттєспалювальні заводи, які ці кошти ніколи не окуплять, – це просто неможливо за технологією спалювання, ЗЕПУ «Райдуга» вбачає корупцію. Зважаючи на те, що згідно із ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, а Кабінет Міністрів України відповідно до ч.2ст.116 Конституції України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, ЗЕПУ «Райдуга» просить Кабінет Міністрів України, в особі Прем’єр-Міністра України, в порядку ст.40 Конституції України і ст.1 Закону України „Про звернення громадян”, ст.3, ч.1ст.12 Закону України „Про політичні партії в Україні”, Статуту партії та на підставі вищевикладеного вжити термінових заходів по забороні будівництва в м.Києві, а потім і у м.Харкові сміттєспалювальних заводів. Про вжиті заходи щодо заборони будівництва сміттєспалювальних заводів у м.Києві та м.Харкові просимо на підставі ст.40 Конституції України та ст.10 Закону України „Про інформацію” повідомити письмово ЗЕПУ «Райдуга» у встановлений діючим законодавством України термін на адресу партії.

 З повагою, Народний депутат України ІІІ скл., Голова Зеленої екологічної партії України „Райдуга”, еколог Гуцол Михайло Васильович.

ЧОМУ ВОНИ ТАК ЧИНЯТЬ?

 “Засияет «Райдуга» – расцветёт страна!” Величие нации вовсе не измеряется её численностью, как величие человека не измеряется его ростом. Виктор Гюго. Такі події надовго врізаються в пам’ять. Для безпосередніх учасників це додатковий адреналін та усвідомлення причетності до чогось великого, важливого, історичного. Для журналістів це ще одна нагода відзняти та опублікувати репортаж «з передової». Для споглядачів це нагода переконатися, що в нашому безпринципному, дезорганізованому й дезорієнтованому суспільстві є сили, які не за гроші, а за ідею здатні рішуче сказати своє «досить» тій «божевільній» свистоплясці, що її влаштували в Україні безпринципні політикани, а на місцях бюрократи-керівники управлінь, організацій та відомств. Дії, вчинки, відповідальність, неординарність та прапори з написом «Зелена екологічна партія України „Райдуга”», котрі майорять над усіма осередками партії, – свідчення про переконання її лідерів у перемозі. Партія «Райдуга», яка на виборах 2002 року презентувала себе як політична сила, що виступає “…за проведення всенародного опитування (референдуму) з питання легалізації та корисного використання коноплі у життєдіяльності людини і в побуті, а також за ініціювання прийняття Верховною Радою окремого закону, що забезпечував би повноту реалізації конституційних прав громадянам…”, таки зуміла у 2006 році укоренитися на Львівщині та Харківщині. Як і належить партії, що дотримується таких суперпрогресивних поглядів, партія «Райдуга» на Львівщині провела своїх кандидатів не до районних, а до міських рад. Найбільш готовими до нових форм культури виявилися Жидачівська, Перемишлянська і Бібрська міські ради, у яких тепер представлено депутатів від екологічної партії «Райдуга». Оскільки дві останні міськради належать до Перемишлянського району, то можемо зробити висновок, що саме Перемишлянщина перебуває сьогодні в авангарді та підштовхує Україну до вступу в Євросоюз. На Харківщині у Харківському районі, найбільшому районі України, очолюваному Бакуменком В. Б., в смт.Бабаї депутати від партії «Райдуга» також активно виступають за дотримання законності й ведуть боротьбу з керівниками-чиновниками-бюрократами. Майбутні вибори багато чого покажуть. Александр Македонский.

Народу нужны не отвлечённые идеи, а прописные истины. Антуан де Ривароль. Не важно, кто начал, – важно, кто не закончил. Войцех Бартошевский. Избирательный бюллетень сильнее пули. Авраам Линкольн.

ЧТО ТАКОЕ НАТО?

Трусость – это не страх, а рабство у страха. Михаил Булгаков.

 В редакцию газеты поступает много писем с просьбой дать достоверную информацию о НАТО. Граждане сообщают, что какие-то люди собирают подписи против вступления Украины в НАТО, а народ, не зная информации об этом Союзе, боится принимать какое-то решение. Информируем: НАТО (Организация Североатлантического договора) учреждена Вашингтонским договором от 4 апреля 1949 года. Первоначально объединяла 12 стран Северной Америки и Западной Европы. А в 1952 году к НАТО даже присоединились такие стратегические противники, как Греция и Турция. В 1955 году членом НАТО стала Федеративная Республика Германия (в 1990 году, после объединения Германии, безопасность бывшей Германской Демократической Республики, как неотъемлемой части объединённой страны, стала обеспечиваться НАТО). В 1982 году членом НАТО стало Королевство Испания. В марте 999 года членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чешская Республика. Перед саммитом в Праге о своем намерении войти в состав НАТО официально объявили 10 стран Восточной Европы: Албания, Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Македония. 29 марта 2004 года в Вашингтоне прошла официальная церемония вступления в НАТО Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении. При подготовке материала использовалась информация справочника NATO/OTAN, NATO-1110 Brussels, Belgium, 1998. Генеральный секретарь НАТО, Яап де Хооп Схеффер, 8 февраля 2007 г. рассказал о новых задачах Альянса. По материалам: Интерфакс-Украина. MIGnews.com.ua: Информирование общественности о НАТО остаётся главной задачей органов власти. Касающиеся Альянса мифы нужно разрушать путём непосредственного общения с людьми. По данным социологических исследований, в соответствии с которыми, 50% украинцев хотели бы больше знать о НАТО. Сообщаем, что борьба с терроризмом станет главной задачей НАТО. Североатлантический альянс может вновь консолидироваться на платформе борьбы с терроризмом. Члены НАТО намерены утвердить новую программу, которая предполагает расширение сферы деятельности альянса, включая борьбу с террором, предотвращение кибер-терроризма и обеспечение безопасности природных ресурсов, пишет лондонская Financial Times. Газета сообщает, что получила копию программы, нацеленной на создание структуры и политического руководства для преобразования НАТО в последующие 10-15 лет. Согласно новым установкам, терроризм и оружие массового поражения – главная угроза Трансатлантическому союзу. Предположительно, в 2008 году в состав НАТО войдет Македония, Албания, Хорватия, а в 2010 году, возможно, – Молдова и Грузия. На Украине нужно более чётко говорить о зоне наших жизненных интересов с учётом национальных интересов и на Всеукраинском Референдуме принять решение согласно уму и сердцу, исходя из опыта других стран. Ни в коем случае нельзя отождествлять НАТО с той политикой, которая проводится в данный момент президентом США Джорджем Бушем. Буш и НАТО – не одно и то же. И поменьше слушайте непонятных ходоков и собирателей подписей, у каждого на плечах должна быть своя голова. Мыслить – значит говорить с самим собой…слышать себя самого. Что же касается ООН, то на днях свыше 50 государств смогли подписать новую Конвенцию о правах инвалидов. Еще 30 стран подпишут дополнительный протокол к Конвенции, сообщил журналистам на брифинге эксперт ООН по вопросам инвалидов Томас Шиндлмайер. Он заявил, что это событие огромного значения. В мире насчитывается свыше 600 миллионов инвалидов. Положение инвалидов продолжает оставаться незавидным в большинстве стран мира, даже в самых развитых. ООН рассчитывает, что Конвенция о правах инвалидов вступит в силу уже нынешней осенью, после того, как её ратифицируют 20 стран. Главная задача Конвенции – обеспечить такие же права для инвалидов, которые имеют здоровые люди. Инвалидам нужны прежде всего равные возможности в таких сферах, как образование, трудоустройство, обеспечение жильём. Среди пятидесяти стран, которые намерены подписать Конвенцию, только два постсоветских государства – это Армения и Литва. Материал подготовил Александр Македонский

БУДУТ ЛИ СЛУЖИТЬ НАШИ ДЕТИ В ВОЙСКАХ НАТО?

Волнения свойственны друзьям свободы; дремота есть рай рабов. П.Бауст. Много вопросов звучит по поводу НАТО, вступления Украины в этот Союз. Люди звонят с просьбой рассказать о том, будут ли служить украинские дети в войсках НАТО? И что такое НАТО? Сообщаем, что армия НАТО – профессиональная армия. Служат там только по контракту. Следовательно, за деньги служат там только те, кто добровольно избрал себе профессию военного. Наша истинная национальность – человек. Герберт Джордж Уэллс. Если не знаешь, как поступить, поступай порядочно. Станислав Слонимский. Все пути Божии милостивы и правдивы для хранителей Его заветов. Библия Пс.25.10.

ЧУДЕСА С КОНОПЛЁЙ!

 Что приносит облегчение телу, облегчает и душу. Вся народная медицина – это дитя наших ещё не убитых инстинктов. Евгений Евтушенко. Гипотеза американского учёного Криса Беннетта просто повергла в шок христианское население планеты. Этот исследователь предполагает, что Иисус Христос исцелял больных… коноплёй. Именно экстракт конопли, по его мнению, – залог свершения библейских чудес… Такой вывод Беннетт сделал после тщательного изучения Библии и древних христианских текстов. Результаты его исследования опубликовал не только фармакологический журнал «Хай Таймс», выступающий за разрешение конопли в качестве лекарства, но и авторитетная британская газета «Гардиан». Учёный утверждает, что ранние христиане умели готовить экстракт конопли под названием канех-бозем. Такое масло применялось при религиозных обрядах – помазании, например. Возможно, экстракт конопли содержался и в ладане, который курился во время религиозных церемоний и обрядов. А ещё им лечили больных. По словам Беннетта, конопля и её производные в то время использовались в медицинских целях повсеместно. Священное вещество, описанное в оригинальном тексте Исхода на иврите, содержало более 2,5 кг канех-бозема, – говорит Беннетт. Сейчас люди предпочитают курить коноплю или добавлять её в пищу. А древних помазанников практически целиком смазывали этой мощной смесью. Вещество впитывалось в кожу, и таким образом чудодейственный экстракт попадал в организм. Именно канех-бозему приписывает учёный случаи исцеления глазных и кожных болезней, описанные в священном писании. В древнем мире такие заболевания, как эпилепсия, считались дьявольской одержимостью, – пишет Беннетт. Считалось, что излечить от такой болезни можно лишь экзорцизмом, то есть изгнанием дьявола с помощью определённых ритуалов, или чудесным исцелением с помощью определённых лекарственных трав. Интересно, что конопля была признана эффективной при терапии не только эпилепсии, но и многих других недугов, которые лечили Христос и его ученики. Беннетт утверждает, что в Новом Завете есть прямые указания на то, что Иисус мазал конопляным маслом своих апостолов и призывал их делать то же самое со всеми последователями нового учения! Из своих исследований американец сделал весьма оригинальный вывод: «Каннабис (то есть конопля) был одним из главных ингредиентов (древнего христианского масла для помазания) елея, как свидетельствует история, и именно (это масло) елей сделало Иисуса Христом, а его последователей – христианами». (Инф. Газета Телевизор №17 12-18 апреля 2004г.). Материал подготовил врач-нарколог Владимир Косенко.

Кто хочет жить для других, не должен пренебрегать собственной жизнью. Ж.Гюйо. Не причиняй зла никому, и делай добро всем людям, хотя бы только потому, что это – люди. Цицерон

КОВАРНОЕ ПИВО.

 Об идеалах нации можно судить по её рекламе. Норман Дуглас. Как можно бросить пить в стране, где молоко дороже пива? Любители приложиться к хмельному напитку имеют все шансы превратиться в особей женского пола. К такому выводу пришли врачи, изучив действие фитоэстрогенов, содержащихся в пиве. К счастью, после своевременного отказа от напитка мужчины могут вновь восстановить свои силы. Содержание в пиве фитоэстрогенов – общеизвестный факт. Однако мало кто задумывается об их воздействии на организм. Злоупотребление пивом у мужчин может привести к импотенции. Заметно уменьшается мышечная масса, снижается количество или вообще исчезают волосы на теле и на лице, увеличиваются грудь и бёдра. При этом фигура начинает формироваться по женскому типу. И, пожалуй, самое неприятное – регулярное употребление пива может привести не только к увеличению веса и так называемому пивному животу, но и к дисфункции желчных путей и поджелудочной железы. Между тем, число любителей пива постоянно возрастает. Медики утверждают, что юные жители в массовом порядке начинают пробовать алкоголь в 13-летнем возрасте и что привыкание к пиву возникает не менее, чем к более крепким напиткам, особенно в подростковом возрасте. Даже небольшое количество алкоголя приводит к дисфункциональным расстройствам головного мозга, ежедневная бутылочка пивка приводит к накоплению алкоголя в крови, доза требуется всё больше и больше. А затем непременно последуют необратимые личностные изменения: огрубение эмоций, ослабление памяти и внимания, торможение моторных функций. Всё это, помимо уже вышеперечисленных последствий, ведёт к постепенной, но неуклонной деградации. Психотерапевты отмечают, что физические изменения влекут за собой и психические. Всё больше мужчин отказываются от роли добытчика. Они с готовностью становятся домохозяйками и воспитателями детей, а зарабатывать деньги и обеспечивать семью приходится женщинам. Открытыми остаются вопросы рекламы спиртного и в скольких кружках помещается то “полезное” количество пива, и где грань, которую не стоит переходить? Материал подготовил А. Македонский.

Привітання до дня Святої Пасхи Голови Зеленої екологічної партії України „Райдуга” Гуцола Михайла Васильовича.

В цей день Світлого Воскресіння Христового вітаю вас з оновленням життя та новим роком Христовим! Бажаю вам, щоб свято Воскресіння осяяло життя кожного і привнесло в нього благополуччя, спокій, достаток, повагу та любов! Нехай серця ваші наповняться любов’ю до життя, до ближнього та до рідної України! Нехай Вербний тиждень, який символізує Весну і пробудження життя, активізує ваші думки і дії на захист Природи! Ми маємо прибрати нашу планету та залишити її майбутнім поколінням чистою, здоровою і красивою! Давайте разом кожного дня робити щось маленьке, аби наше подвір’я, місто були трохи чистішими та зеленішими, більше придатними для життя! Нехай святе Воскресіння Христове очистить наші душі і поведе нас до плідної роботи на покращення довкілля! У нелегкий буремний час, який переживає зараз уся країна, хай наповнить нас Христове Воскресіння терпінням, мудрістю, вмінням прощати, справжньою батьківською турботою про майбутнє покоління, про майбутнє нашої рідної України! Нехай здоров’я, щастя, любов і достаток увійдуть до кожного дому, поселяться у кожній родині! Бажаю вам щасливого життя у вільній країні! Бережи Вас Господь!

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар