№ 10(56) АПРЕЛЬ 2007 г.

ПРОТОКОЛ

№ 10(56) АПРЕЛЬ 2007 г.

 

 

№ 10(56) АПРЕЛЬ 2007 г.

Звернення ЗЕПУ “Райдуга” про вжиття негайних заходів щодо заборони будівництва в м.Києві та м.Харкові сміттєспалювальних заводів!

17 березня в одному із репортажів столичних телевізійних новин, які вийшли на каналі „ТРК Київ”, перший заступник Голови КМДА А.Голубченко підтвердив інформацію, яку Зелена екологічна партія України «Райдуга» мала до того, про те, що нинішня київська влада має намір побудувати в м.Києві 2 сміттєспалювальні заводи, а потім таке будівництво заплановано і в м.Харкові. В означеному репортажі основною мотивацію пана Голубченка щодо будівництва заводів саме, за технологією спалювання побутових відходів, прозвучало те, що всі розвинуті країни Європи працюють виключно за цією технологією. Ця інформація є недостовірною, оскільки М.В.Гуцол, голова партії «Райдуга» як фахівець, який багато років займається дослідженням та вирішенням проблем, катастрофічного збільшення відходів в Україні та агресивного зростання сміттєзвалищ внаслідок нецивілізованого поводження з потенційною вторинною сировиною, об’їздив багато європейських країн і сам особисто упевнився в тому, що 95% технологій, за якими знешкоджуються побутові відходи в розвинутих європейських країнах, – це технології переробки та утилізації як вторинної сировини. У далекому зарубіжжі вже давно зрозуміли, що багатьом речам серед тих, які називають „непотребом”, слід не залежуватися на смітниках, а йти у роботу, заощаджуючи первинні ресурсні джерела й забезпечуючи випуск металевих виробів, паперу, пластмас, скла, будівельних деталей, текстилю та іншої вельми цінної продукції. Плюс у виграші здоров’я людей, флори та фауни. Наприклад, у Лейпцігу, як у всій сучасній Німеччині, питаннями утилізації використаної упаковки займається акціонерне товариство „Дуальна система Німеччини”. „Дуальна” – від італійського „дуе” – два, тобто „вторинна”. Підприємства, які постачають продукцію в упаковках, сплачують цьому товариству певну суму грошей на утилізацію використаних упаковок за встановленими тарифами, залежно від їхньої ваги та кількості, й отримують при цьому право на знак „Грюне пункт” – „Зелена крапка”, який проставляють на упаковці. Він означає, що за утилізацію використаної упаковки вже сплачено „Дуальній системі”, отож, відходи буде зібрано та утилізовано. Загалом в Європі право на користування цим знаком мають організації у 17 країнах. Без такої ліцензії підприємства та фірми не мають права реалізовувати свою продукцію в упаковці. Французький варіант „Грюне пункт” був створений у Франції в 1992 році під назвою „Еко-Ембалаж”. У її складі 240 представників різних підприємств. „Еко-Ембалаж” зобов’язалася за десятиріччя довести показник утилізації сировини або переробки на енергію використаної у домашньому господарстві упаковки до 75%. З метою різко зменшити негативний вплив відходів на довкілля в Іспанії у 1996 році було створено компанію „Екоембес”, програмою дій якої є організація роздільного збирання відходів в усіх населених пунктах. Діяльність „Екоембес” фінансована внесками підприємств-виробників, які беруть участь в Системі інтегрованого менеджменту. Ці ліцензійні внески визначені кількістю упаковок, які є на ринку, а також різновидами пакувальних матеріалів та їхньою вагою. Тарифи з 1999 року стабільні, не змінюються. Аналогічні системи „Сосьєдаде понто верже”, „РЕПАК”, „Матеріалретур” та „Фост плюс” створені відповідно в Португалії, Ірландії, Норвегії та Бельгії. Не кажучи про те, що в Австрії члени 230 підприємств індустрії та торгівлі, які застосовують упаковку, об’єдналися в акціонерне товариство „АRА” і зібрані ліцензійні грошові внески передають галузевим об’єднанням, які реалізують повторне використання зібраних пакувальних матеріалів для покриття витрат на збирання, сортування та утилізацію. Австрія однією з перших країн у світі налагодила збирання скла та склобою роздільно за забарвленням – білим, зеленим, брунатним. Таке сортування сприяє виробленню з вторинної сировини продукції відмінної якості. А в означеному репортажі пан Голубченко говорив, що в Австрії працюють виключно сміттєспалювальні заводи. Отже, його інформація від 17.03.2007р. – щонайменше, є не коректною. В своєму репортажі пан Голубченко також зазначав, що на заводах у м.Києві, а потім і у м.Харкові будуть встановлені євро фільтри, які дозволять експлуатувати ці заводи в межах міста. Але пан Голубченко, на жаль, не зазначив, що очисні споруди – найскладніша і найдорожча частина сміттєспалювального заводу. Вони коштують не менше, ніж 50% загальної вартості цих заводів. Ось на цьому й намагаються економити несумлінні підприємці… Окрім того, вкладені в такий завод кошти не окупаються. Із спалення сміття не виймається корисна продукція, тобто, на функціонування заводу, на сам процес спалення, на його обслуговування весь час будуть потрібні кошти від населення. Витрачені мільйони доларів на установку цих заводів кияни в своїх тарифах будуть “окупати” до кінця життя своїх пра- пра- правнуків… Окрім того, не сказав пан Голубченко і про процес захоронення утворених внаслідок спалення попелу та інших шлаків. А вони, в свою чергу, дуже токсичні й та ще потребують додаткової земельної ділянки під захоронення… Не сказав також пан Голубченко і про те, що єврофільтри, які він збирається встановлювати, не забезпечать повну відсутність відходів та викидів сміттєспалювальних заводів(ССЗ). Оскільки таке небезпечне виробництво не може (через суто технічні причини) бути безвідходним. Викиди сміттєспалювальних заводів охоплюють усі звичайні для промислових підприємств відходи: забруднене повітря, забруднені води, забруднені тверді відходи. У димах ССЗ токсичні метали викидаються у формі солей, або окислів, і можуть зберігатися невизначену кількість років, поступово потрапляючи в організм людини. Небезпека токсичних металів полягає в тому, що вони можуть накопичуватися. Тому норми гранично допустимих концентрацій (ГДК) можуть виявитися незастосовуваними для таких викидів. Один з найтоксичніших і найпідступніших металів – кадмій – летить з курявою, і утримати його на фільтрах важко, 12% відлітає в трубу. Але ртуть, про отруйність якої відомо, майже вся (72%) слідує за кадмієм. Ртуть вилітає з труб ССЗ у формі пари (7%) та у формі хлоридів (70%). І ті, і ті дуже токсичні і є потенційними нейротоксикантами. Мігруючи харчовими ланцюжками, ртуть накопичується у морських та річкових організмах. Такими самими ланцюжками ртуть акумулюється й на суходолі, її кінцевими носіями стають хижаки. Важкі метали осідають навколо ССЗ за розою вітрів і утворюють характерні плями забруднення, а вже потім починаються міграційні процеси, і токсичні метали, особливо ртуть, розходяться вусебіч і, зокрема, до нас на стіл. У процесі спалення, окрім неспаленого газу, відбувається викид й інших сполук, які називають продуктами неповного згорання, які потрапляють у попіл („летючий попіл”, це те, що вловлюють фільтри, „шлак”, це те, що залишається на споді печі спалювача) та у промивні води. Список продуктів неповного згорання нараховує понад 100 ідентифікованих небезпечних речовин. Серед них вуглеводні та ароматичні вуглеводні, їхні хлоровані похідні, токсичні феноли, хлорфеноли, бром та азот – заміщені речовини і, нарешті, поліхлоровані – дібензодіоксини (ПХДД), фурани (ПХДФ) та біфеніли (ПХБ). Також до цієї групи належать і кислі гази: хлористоводнева кислота (HCl), сернистий газ (SO2) та окисли азоту (NOx), які містилися у вихідній суміші, що її подають на спалювання, але які не встигли згоріти. Продукти неповного згорання включають і нейтральні гази, такі, як чадний газ (СО), який може утворюватися у великій кількості при неправильному режимі роботи спалювача (мало повітря, температура нижче 8000С та інші порушення). Цей газ є нейтральним і тому його дуже важко вловити. Він є небезпечним навіть у дуже малих концентраціях. Малі концентрації чадного газу викликають блокаду гемоглобіну й зумовлене цим кисневе голодування тканин, до якого, як відомо, найбільш чутлива центральна нервова система. Це викликає зміну функціонального стану кори головного мозку, що більшою чи меншою мірою відбивається на стані внутрішніх органів. Пильна увага до мікрозабруднень пов’язана з тим, що до них входять речовини, вкрай токсичні й дуже небезпечні для здоров’я. Ці речовини ПХДД, ПХДФ, ПХБ та поліароматичні вуглеводні (ПАВ) виявляють свої токсичні властивості вже за настільки малих концентрацій, що навіть мікрокількості їх у газах ССЗ є дуже небезпечними. Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) є небезпечними канцерогенами. Викиди цих сполук із ССЗ не досягають рівня найбруднішого спалювача -дизелів, але доволі близькі до них. Якщо врахувати, що дизелі (вантажівки) рухаються, а сміттєспалювальний завод стоїть на місці і спалює сотні тисяч тонн сміття, то небезпека забруднення повітря ПАВ поблизу ССЗ стає реальною. І, нарешті, найнебезпечнішим з продуктів неповного згорання є діоксан: суміш поліхлор-бензо-пара-діоксинів (ПХДД) та поліхлорбензофуранів (ПХДФ). Це королі токсичності й безперечні руйнівники природи. Таким чином повністю підтверджується вислів відомого американського еколога Пола Коннета, що „Немає ніяких розумних підстав – ні економічних, ні екологічних, щоб перетворювати три тонни малотоксичного сміття на тонну високотоксичного попелу”. Таким чином, фахівці ЗЕПУ «Райдуга» переконані, що сміттєспалювальні заводи не тільки небезпечні, а й неефективні, неекологічні – та абсолютно економічно неприйнятні для будь-якого місцевого бюджету. Протягом року керування столицею Головою Київської міської державної адміністрації Черновецьким Л.М. ЗЕПУ «Райдуга» сотні разів зверталася до нього, щоб він прийняв лідерів і вчених нашої партії з питання заборони будівництва сміттєспалювальних заводів та з інших проблем довкілля столиці. Зі свого боку в зверненнях ЗЕПУ «Райдуга» виходила із пропозицією побудувати в м. Києві та в інших областях Україні сміттєпереробні заводи з урахуванням морфології утворення вторинної сировини, на вигідних для України умовах – під низький відсоток кредиту, а також на умовах повернення кредиту протягом 5-ти років через півроку після введення в експлуатацію заводів. Для цього в Україні партією був залучений інвестор, ще в 2003 році – президент компанії „Амбасадор трейдінг Інтернешнл” Марк Куролапник, який мав намір за пільговою Державною програмою США побудувати „під ключ” ряд сміттєпереробних заводів по всій Україні. Але пан Черновецький так і не надав згоди на нашу зустріч. Зелена екологічна партія України «Райдуга» вважає, що будівництво цих двох заводів в м.Києві є анти екологічною політикою цієї міської влади, яка шкодить киянам і ще більше буде вбивати їх отрутами, оскільки вже зараз кияни захлинаються від вихлопів автотранспорту, а будуть тепер умирати від викидів сміттєспалювальних заводів. Окрім того, у вкладенні мільйонів гривень бюджетних коштів у сміттєспалювальні заводи, які ці кошти ніколи не окуплять, – це просто неможливо за технологією спалювання, ЗЕПУ «Райдуга» вбачає корупцію. Зважаючи на те, що згідно із ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, а Кабінет Міністрів України відповідно до ч.2ст.116 Конституції України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, ЗЕПУ «Райдуга» просить Кабінет Міністрів України, в особі Прем’єр-Міністра України, в порядку ст.40 Конституції України і ст.1 Закону України „Про звернення громадян”, ст.3, ч.1ст.12 Закону України „Про політичні партії в Україні”, Статуту партії та на підставі вищевикладеного вжити термінових заходів по забороні будівництва в м.Києві, а потім і у м.Харкові сміттєспалювальних заводів. Про вжиті заходи щодо заборони будівництва сміттєспалювальних заводів у м.Києві та м.Харкові просимо на підставі ст.40 Конституції України та ст.10 Закону України „Про інформацію” повідомити письмово ЗЕПУ «Райдуга» у встановлений діючим законодавством України термін на адресу партії. З повагою, Народний депутат України ІІІ скл., Голова Зеленої екологічної партії України „Райдуга”, еколог Гуцол Михайло Васильович.

НАЗЫВАЕТСЯ – “ВОДИТЕЛЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ…”

 Наша истинная национальность – человек. Герберт Джордж Уэллс. Чтобы обеспечить себе достойную старость, мало добросовестно трудиться – надо ещё до этой старости дожить. Уважаемая редакция! Извините, что снова беспокою Вас. Но 14 марта в 15 час. 40 мин. всё тот же маршрут №1187(Бабаи), тот же водитель и та же самая остановка автобуса – ул.Октябрьская. Водитель остановку сделал по просьбе молодых людей, что стояли у передней двери. Я же сидела на заднем сидении и подошла к задней двери, приготовилась к выходу и, как обычно, попросила открыть заднюю дверь. Сидящие в салоне пассажиры водителю несколько раз повторили, прося – “откройте, пожалуйста, заднюю!” Он в упор смотрит на меня в зеркало, нагло игнорируя просьбой, дверь не открыл, провёз аж до ул.1-го Мая. Товарищи! Скажите, пожалуйста, сколько здоровья стоит нам льготный проезд? Ни один водитель из всех остальных себе такого хамского отношения не позволяет. Что делать с такими? Собирать подписи и ставить вопрос о его работе на линии? Зачем над нами, льготниками, издеваться? 15.03.2007г. Христосова К.В. От редакции: Уважаемые милые пенсионеры, конечно же, с таким хамством и нарушением обслуживания пассажиров надо бороться. Останавливаться по требованию, не говоря о законных остановках, для высадки и посадки пассажиров он просто обязан. А так как он не выполнил просьбу женщины, то навряд ли он вообще джентльмен, если не сказать грубее. В прежние, послевоенные времена, как вы помните, такому водителю просто бы набили очень сильно лицо, а на сегодняшний момент всё надо делать в рамках закона. Рекомендуем Вам зафиксировать номерной знак этого автобуса, время работы на линии, по возможности фамилию и имя водителя и обратиться с жалобой в общество защиты прав потребителей (адреса и телефоны приведены в «Кратких сообщениях» данного выпуска). А также советуем дозвониться и написать туда жалобы (заказными письмами с уведомлением, чтобы получить письменные ответы), написать начальнику Управления промышленности, транспорта и связи Харьковской облгосадминистрации тел.№700-31-31. Обслуживает этот маршрут АТП-16330 (4 автобусный парк), где директор Гроссу Андрей Леонидович. Если есть желание, вступайте к нам в партию «Райдуга», а мы, в свою очередь, по возможности будем отстаивать Ваши интересы, как членов партии, однопартийцев. В рамках Закона, конечно же. Сообща можно горы свернуть! Народ и «Райдуга» – едины! Материал подготовил Александр Македонский.

Если шутка прячется за серьёзное – это ирония; если серьёзное за шутку – юмор. Артур Шопенгауэр. Человек, который хотя бы отчасти не юморист,- лишь от части человек. Гилберт Честертон. Юмор, пожалуй, единственное изобретение, отличающее людей от скотов и других людей. Станислав Ежи Лец.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ.

Чем слабее души, тем меньше возможности имеют они поступать очень хорошо или очень плохо. Быть личностью – это значит быть самостоятельным источником действия. Если не знаешь, как поступить, поступай порядочно. Станислав Слонимский. Все пути Божии милостивы и правдивы для хранителей Его заветов. Библия Пс.25.10. 1. Приводим номера телефонов, на всякий пожарный случай. Все эти службы работают круглосуточно, ждут ваших сообщений, пожеланий и фактов: Служба спасения тел.№ 112 и тел. №706-1 – 911. Оперативно-спасательная служба тел.№706-43-07. «Горячая линия» МВД Украины тел.№8-044-254-75-75. (г.Киев!) «Горячая линия» СБУ в Харьковской обл. тел.№705-93-33. «Горячая линия» УМВД в Харьковской обл. тел.№715-77-74. «Горячая линия» УБОП в Харьковской обл. №700-03-70, №700-05-41. Аварийное вскрытие квартир, автомобилей, сейфов №758-50-44, 758-50-66. Спасательно-водолазная служба №707-02-61, №757-08-71. А также телефоны Главного Харьковского областного Управления по делам защиты прав потребителей – №700-39-62(63,65,67,68) и областного общества защиты прав потребителей – №731-51-03, №731-29-84. Дай Бог вам в эти службы никогда не обращаться, но если что, не стесняйтесь, звоните. Каждый нарушитель должен быть на своём месте, нуждающийся в помощи, должен её получить. Главное в любой ситуации оставаться справедливым человеком. Великие преступления возникают не от того, что их совершают, а оттого, что их терпят. Роберт Музиль. 2. Замеры электронапряжения от КТП-109 (перекр. ул. 1-го Мая и Кирова в пгт.Бабаи), сделанные депутатами от партии «Райдуга» 22 Марта 2007г. в 1930 на ул.Советской в присутствии свидетелей таковы: на одной фазе 190вольт, на второй 169вольт на третьей 220вольт (от этой подстанции запитано часть улиц: 1-го Мая, Советской, Ленина); а на ул.Чапаева от ТП-111 (перекр. ул.Чапаева и Южной) в 2000 напряжение в домовладениях граждан было 205вольт-210вольт-195вольт (от этой подстанции запитаны вторая половина улиц Советской и Ленина и др. А норма, как всем известно, – 220-242 вольта на каждой фазе. Сразу бросается в глаза несоответствие по вольтажу. Жители пгт.Бабаи звонят в редакцию газеты и задают вопросы: Почему руководитель Харьковского РЭС Погорелый Сергей Леонидович до сих пор бездействует, не принимая никаких мер по устранению этого грубейшего нарушения? Куда смотрят контролирующие организации? Почему люди платят за электроэнергию, несоответствующую условиям договоров? Депутатами Щепиным А.А.(округ №29), Борисенко И.П.(округ №24), Гончаренко В.Н.(округ №14), Чернецким О.Ю.(округ №19), Панченко В.А.(округ №23) при проведении замеров электроэнергии на округе №29 в посёлке городского типа Бабаи были составлены акты, которые в ближайшее время найдут своё применение. Более подробно о проделках или недоделках чиновника-бюрократа читайте в ближайшее время в одном из выпусков «Протокола». Каждому чиновнику – объективный протокол! Имейте в виду, “уважаемый” пан руководитель, что пока Вы не устраните несоответствие напряжения в посёлке городского типа Бабаи, депутаты от партии «Райдуга» не успокоятся. Напоминаем предвыборные программы, а они у народных избранников от партии «Райдуга» все идентичны.

Добиться и решить: 1. Проблему работы электрических сетей в округе. 2. Проблему качества и давления газа в посёлке. 3. Проблему ремонта дорог и тротуаров в округе. 4. Проблему освещения улиц посёлка в ночное время. 5. Проблему с водоснабжением по округу. 6. Проблему с вывозом мусора в округе и вокруг него. 7. Озеленение посёлка декоративными растениями”.

Как видят наши читатели, программа коротка, но четка. И от неё никто не отказывается, а такие чинуши, как уже упомянутый в этой статье, строят препятствия в работе депутатов, что по Закону Украины – криминально. Несколько лет подряд люди обращались с коллективными жалобами, регистрируя их в «службе Погорелого» (входящие номера документов имеются), а он не принимал никаких мер, нагло не отвечая на обращения и жалобы граждан, а позже и на депутатские запросы, и депутатские обращения. Если вы заметили, проблемный вопрос работы электрических сетей в предвыборных программах депутатов стоит на первом месте, что свидетельствует о несоответствии напряжения на округах ещё до выборов. В эти программы люди поверили и отдали за кандидатов от «Райдуги» свои голоса. И громаде – народу, избирателям судить сейчас о происходящих событиях в посёлке и о действиях «Райдужных». Уподобляться Сергею Леонидовичу никто из вышеуказанных депутатов не будет, в отличие от Погорелого, они за свои слова, а тем более за написанное – отвечают. И поверьте, делают всё, что могут! Теперь пан руководитель, держитесь, ответить придётся Вам! Время и жизнь расставят всё на свои места. Прокуратурой на данный момент отказано по ст.6 п.2 в возбуждении на руководителя господина Погорелого нескольких уголовных дел, но это ещё не точка. Посмотрим, чем закончится бездействие данного чиновника, на наш взгляд, нарушения у этого руководителя постоянно пополняются! У нас, редакции газеты, на такого плана чиновников-бюрократов информации, материала и бумаги хватит, единственное – всему своё время. На данный момент многое проверяется и готовится к выходу в свет. А устранять неполадки, чтобы всё соответствовало условиям договоров, ему всё равно придётся, мы этого добьёмся! Напор же газа (давление) на ул.Советской в домах людей перед отопительными приборами был 1,6кПа во время работы котлов и 1,9кПа – при отключённых потребителях (160-190 мм водного столба). Бюрократ: человек, наделённый талантом непонимания. Жорж Элгози. Комментарии дёшевы, но факты обходятся дорого. Том Стоппард. Чиновники создают работу друг для друга. Сирил Норткот Паркинсон. 3. Многие жители пгт.Бабаи проявляют сострадание, сообщая нам, что детей в школы развозит старый местный ГАЗончик со спецбудкой. Наверное, огромное спасибо надо сказать председателю местного поссовета за заботу о детях и учителях! Но люди не понимают, почему вся верхушка поселкового совета катается (носятся) на современных мини-автобусах и других современных автомобилях, обдавая грязью пешеходов, а дети в школу ездят на древнем грузовичке. Всё ли справедливо? Люди звонят, сообщая: “что ни одна из трёх школ не имеет туалетов и спортивного зала, вода в школах постоянно отсутствует. А те неотапливаемые нужники с буквами “Мэ” и “Жо”, которые расположены на улице, на территории школ не соответствуют никаким нормам санитарии и личной гигиены. Они завалены бульбуляторами, упаковками от трамадола и презервативов, что туда может попасть любой прохожий, потому что школьные территории не огорожены забором, что всё кругом обгажено и не испачкаться просто невозможно, а в школе нет воды, чтобы потом отмыться.” Честно говоря, мы не поленились, прокатились по указанным местам, чтобы убедиться во всём лично. Туалеты действительно расположены на улице, грязь в них убрана, вышеописанного мусора мы не обнаружили. Но, пообщавшись с учащимися школ, стало понятно, что проблема действительно присутствует и её срочно нужно решать. Грязь из туалетов недавно убрали, дети боятся провалиться в яму и что на них может обрушиться гнилое старое перекрытие. Неужели все поколения бабаёвцев так и будут проходить через старинные раритеты – “туалеты предков в школе”. Странно всё это, почему столько лет молчат родители, учителя и директор школы, их что, это всё устраивает? Да и председатель местного поссовета, помнится, много раз что-то обещал! Не пора-ли эту ценность сдать в местный музей, если примут, конечно же. И это посёлок (?) городского типа… 4. Ужасный случай произошёл на ул.Октябрьской (ближе к лесу) в п.Бабаи. Собачка, привязанная на цепи во дворе возле собственной будки, охраняя двор, ущипнула проходящую мимо соседскую курицу. Последствия для животного оказались смертельными. Соседка, хозяйка курицы, фамилия её Лидия Нефёдова, недолго думая, взяла канистру с бензином, облила будку и собачку и подожгла… Те люди, кто после пожара видел уцелевшее, полуживое тело домашней собаки, друга человека, говорят, что монстры и чудовища из фильмов ужасов не угадываются. Интересно, а кого завтра сожгут в посёлке, куда смотрит местная власть и милиция? Это же всё очень опасно, неправильно и криминально! 5. Ещё одно сообщение поступило с ул.Октябрьской №68 от Новикова Алексея Михайловича. Он рассказал нам о том, как у него дома в последнее время практически не работает радиоточка. Тарифы за «радио» увеличились втрое, качество услуги ухудшилось во столько же. Мы приводим координаты службы, которая, на наш взгляд, может навести порядок в данном вопросе – это Харьковское областное государственное радио тел.№700-36-12, №700-36-13. 6. Харьковская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Деревья срубили на территории Смородковского поселкового совета. Это была полезащитная лесополоса. Как сообщила начальник отдела надзора за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Харьковской области, неизвестные без разрешения в январе 2007 года срубили 150 ясеней. Убытки государства оцениваются в 38 000 грн. В. Чубенко.

Перепечатка материалов газеты только по согласованию с редакцией. Благодарим читателей за присланные истории! Напоминаем: редакция не возвращает рукописи, фотографии и не занимается пересылкой писем. Редакция имеет право сокращать и частично редактировать письма. Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. Журналисты и редакторы – народ любопытный. Поэтому нам интересны Ваши мнения и пожелания. Звоните нам по тел. № 761-48-88, благодарим читателей за информацию!

 РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БАБАЁВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ЧАЩЕ ЧИТАТЬ МЕСТНУЮ ПРЕССУ!

Оцініть статтю
Зелена екологічна партія України «Райдуга»
Додати коментар